Bibliotek och skolmaterial slutet av 1800-talet och sekelskiftet

Folkskole- och småskoleseminarierna i Skara

Början till en boksamling vid Skara seminarium hade gjorts tidigt på 1840-talet. Böcker inköptes för utlåning bland eleverna, detta var mest läroböcker. Det skänktes även böcker till seminariet av författare och bokförlag som ivrade för folkupplysningen. 

Under rektor Klefbecks tid växte det fram ett litet bibliotek, tack vare rektorns intresse och vårdande hand. På 1870-talet uppgick det till ett par hunda band i biblioteket förutom alla småskrifter, det hela förvarat i ett par bokskåp i rektorns ämbetsrum.  Där fanns även seminariets förråd av kartor, historiska och geografiska. Rektorn vakade över materialet med argusögon, han undervisade ensam i historia och geografi, ve den karthämtare som inte umgicks varsamt med materialet och ställde dem på plats. 

För undervisning i naturkunnighet hade man vid seminariet  under denna period och även längre fram endast några få hjälpmedel.  I övningsskolan fanns ett stort förråd tabeller, planscher och bibliska bilder m.m. Dessa hade köpts billigt och erhållits gratis. Materialkassan tålde inte stora påfrestningar på denna tiden. 

Anslaget från statsverket för inköp av böcker och annat materiel var högst otillräckligt. I Skara fanns dock för geografiundervisninge ett ganska rikligt kartbestånd. En del instrumenet för undervisning i fysik nyanskaffades. Eleverna bidrog ibland själva med material, genom gåvor eller egenhändigt tillverkade gods. Väl utförda teckningar lämnades ofta till samlingen. När rektor Jungner var i verksamhet ökade tillväxten i biblioteket, han älskade böcker. Det anskaffades uppslagsböcker, facklitteraur, tidskrifter och tidningar rörande folundervisningen. Böckerna var väl ordnade och tillgängliga för både lärare och elever. Adjunkt Karlgren fungerade som bibliotekarie, dock utan titel och löneförmåner.