Historik

Skara Amatörklubb

Redan på 1920-talet fanns i Skara två revymakare, vilka kallades ”Skepparn” och ”Smulo” deras rätta namn var Fredrik Johansson och Erik Johansson tog senare namnet Wasston. I början spelade dessa två ihop, men senare också var för sig. Det nämns även en revyprimadonna vid namnet Gertrud Barknertz.

Under 1930-talet kom "China" Bertil Andersson och var revymakare några år. Fotografiet till vänster är taget av Georg Svantesson.
Under några år från 1938 skrev och regisserade Georg ”Slampen” Svanteson lokalrevyer, det blev tre revyer. Fram till 1941 var han även aktiv på scenen.

Det var den 5 mars 1942 som 15 personer samlades på Nockes Konditori. En av dem var kommande kassören Åke Falk. Syftet med mötet var att bilda en amatörteaterförening. Så blev det också, och Skara Amatörklubb SAK bildades.

Här kan du läsa ett sammandrag över revyerna