Gott bemötande är "goodwill"

Skara Flyttningsbyrå/Westflytt- flyttkarlar behöver inte gå på gym

Flyttbuss från Skara Flyttningsbyrå november 2021, foto Freddie Wendin 

Att möta människor som ska flytta från sin bostad kan vara både vara mycket positivt och sorgligt, många flyttar kanske av  hälsoskäl och lämnar sin bostad för att de måste.

Att bryta upp efter många års boende och gå igenom sitt bohag innebär för många ett stort sorgarbete och många minnen väcks till liv. En flytt från huset som man en gång byggt/köpt med alla minnen och flytta till en mindre lägenhet är inte alltid så lätt, mycket av bohaget måste rensas bort.  Mötet med dessa människor måste göras med stor ödmjukhet, gott bemötande och den positiva inställningen är viktigt, säger Magnus.

Just bemötande är det som kunderna bär med sig, idag får Magnus de flesta kunderna genom rekommendationer. En goodwill som heter duga.
Att Magnus älskar sitt arbete och är stolt över att han fått fortsätta med sin morfars livsverk går inte att ta miste på. Precis som morfar är detta inte ett arbete utan en livsstil för Magnus. Semester unnar han sig, de senaste åren har det blivit 4 veckor på sommaren, tidigare var det kanske en vecka på sommaren och en vecka på hösten. 

På frågan om vem som tar över efter Magnus, blir det en fjärde generation? Framtiden är oviss "kanske barnbarnet som idag är 13 år, vem vet", säger Magnus. Kanske behöver barnbarnet börja träna på gymmet för att klara kommande yrkesliv.