Skara Gjuteri

Skara Gjuteri

Gjuteribyggnaden troligtvis är bilden från mitten av 1960-talet

Skara Gjuteri

Nästan hela styrkan, från vänster: Stig Fasth handformare stort/medelstort gods, Rune Johansson handformare medelstort gods, Lars-Göran Andersson kärnmakare, Lennart Bergqvist ugnsskötare, Petrus Johansson handformare stort/medelstort gods, Stig Johansson rensare och Per Albinsson maskinformare.

Rolf Bernthson och Olle Almgren startade Skara Gjuteri den 25 januari 1947 på Nyboholmsområdet. Rolf började sin lärlingstid inom gjuteriyrket som 14-åring vid ett företag i Nossebro. Olle började sin lärlingstid som 13-åring i kärnmakeriet på Tidaholmsverken.

Skara Gjuteri tillverkade maskingjutgods till ett antal större och mindre företag. Ex Volvo Skövde, SAAB, Volvo flygmotor, Lidans Motorverkstad, ett antal företag på Varaslätten mm. Man tillverkade också gjutgods för utsmyckning som ex. belysningsstolpar, soffor och bänkar.

Under 1950–60-talet var det som mest anställda vid förtaget, 16–17 man uppskattades det till. 

I slutet av 1950-talet fram till 1970-talets såldes villatomter på Nyboholmsområdet.Fastighetsägarna framförde klagomål till Hälsovårdsnämnden i Skara ang. rökutsläppen från gjuteriet. Ägarna Bernthson och Almgren inkom med en skrivelse och poängterade att de företag som fanns på området hade sedan lång tid tillbaka funnits med i stadsplaneringen. 

Beslutet från kommunen blev ändå att företaget skulle åtgärda problemet. Att försöka rena röken innebar en stor kostnad beräknat till en halv miljon för gjuteriet och konsekvensen lutade åt att företaget kunde komma att läggas ner.

De båda ägarna Rolf och Olle var båda i pensionsåldern, tanken hade varit att sönerna skulle överta verksamheten- men så blev inte fortsättningen. 

En av företagets dåvarande kunder, Cedervall & Söner från Angered var intresserade av Skara Gjuteri och köpte företaget. Cedervalls tillverkade propelleraxelstätningar till båtar med axeldiametrar upp till 1,5 m och ansåg att Skara Gjuteri tillverkade bra ämnen till dessa och hade en bra kompetens att ta vara på. Reningssystemet bestående av ett stort torrcellsbatteri på smältugnens skorsten var den första investeringarna som Cedervalls gjorde för att få fortsätta driften. 

Lars-Olof Almgren (son till f.d. ägaren Olle) var då 25 år och hade en 4-årig gjuteriteknisk utbildning från Jönköping och hade börjat jobba på företaget efter värnplikten. Han fick nu driftansvaret för företaget i Skara och Cedervalls var ägare. År 1982–83 övertog Lars-Olof och en kollega verksamheten, två ägare och fem anställda fanns som mest i företaget. Lars-Olof kom senare att fortsätta som ensam ägare. 

I början av 1990-talet investerades det i nya fabrikslokaler, men något år senare kom bankkrisen och lågkonjunkturen. Banken ville ha tillbaka sina lånade medel, det fanns då inget annat än att lägga ner företaget, året var då 1993. 

I artikelarna till höger kan du läsa mer om hur Rolf Bernthson berättar om den ev. kommande nedläggningen av företaget. I en artikel från 1985 då Rolf Bernthson gått i pension har han mött samma journalist som vid nedläggningshotet. Rolf fortsatte med gjutning hemma dock i mindre skala och som hobbyverksamhet.

Länkar