Lidköping – Skara – Stenstorps järnväg

Järnvägen Skara
Järnvägen Skara

Efter Västra stambanans öppnande uppstod givetvis ett behov av att knyta de järnvägslösa städerna till denna 1871 arrangerade landshövdingen Malmsten ett järnvägsmöte i Skara, som gällde förslaget om en järnväg från Skara förbi Axvall till någon punkt på Västra stambanan.
En av de drivande krafterna var Sigge Flach på Prinshaga. Anslutningen skulle ske vid Valtorp på stambanan, något som skövdeborna motsatte sig. De ville ha en bana Skövde - Axvall. Den skulle då bli en fortsättning på normalspårsbanan Karlsborg -Skövde. Normalspåret skulle medföra att man slapp dyrbara omlastningar.
Men från Skaras sida påpekades att detta redan hade tecknats betydande aktiebelopp för Stenstorpsalternativet. Dessutom hade Skara stads affärsmän känt av bristen på järnvägsförbindelse under 1870-71 års krig och man ville inte vänta på byggandet av statsbana till Axvall. Riksdagen var dessutom emot statsbanealternativet.
Lidköpings stad hade dessutom tecknat en betygande mängd aktier och det avgjorde frågan. Med acklamation beslöts att anslutningen skulle ske vid en punkt väster om Stenstorp, där också den planerade banan från Hjo skulle anslutas.

Skaras energiska representanter i interimsstyrelsen var borgmästare Trybom och handlare CJ Bergqvist. Till detta kom att Lidköpings representanter var villiga att satsa på en utsträckning till Lidköping. Efter många turer och många motförslag inte minst från Skövde kunde man besluta att Stenstorp skulle bli anknytningen till stambanan och dit drogs också banan från Hjo.