Skövde - Axvall järnväg

Järnvägen Skara

En järnväg, som kom att betyda en del för Skara även om den inte gick in till Skara station, var Skövde - Axvall järnväg. Trots att Skövde hade Västra stambanan saknade man kontakten med det smalspårsnät, som skapats i Skaraborgs län. En järnväg från Skara till Axvall skulle kunna bli en viktig anslutning till detta nät. Resan Axvall-Skövde över Stenstorp som tog 2 tim och 23 min skulle genom den nya förbindelsen kunna göras på 40 min. Det sades också att en opinion bland officersfruarna i Skövde tyckte att de fick vänta för länge på sina män, när dessa tjänstegjorde i Axvall.

Bolaget Skövde - Axvalls järnväg, SAJ, konstituerades 1899, men banbygget kom inte igång förrän 1902. Ett problem dök upp i och med anslutningen till LSSJ:s stationen i Axvall. LSSJ ställde krav bl.a. på viss byggnation i Axvall. I dessa stridigheter hotade Skövdebanan LSSJ med att dra järnvägen utanför Axvall parallellt med LSSJ till en station på VGJ söder on Skara, men när K-M:t lade sig i striden drog LSSJ sig tillbaka. Järnvägen blev färdig för trafik 1904 och den 31 mars gick första tåget från Skövde.

Skara hade nu fått en bättre förbindelse ned stambanan och Axvall blev en liten järnvägsknut.