VGJ växer och förstatligas

Järnvägen Skara

Efter tillkomsten av VGJ fortsatte man med många idéer och förslag om sammanslagningar. Tankegångarna gällde framför allt att få en fortsättning mot Mariestad ch vidare norrut. Intressenter var Skara - Kinnekulle - Vänerns järnväg, Lidköping - Kinnekulle järnväg och Mariestad - Kinnekulle järnväg. Efter många förhandlingar och förslag fick VGJ överta koncessionen på SKVJ och VGJ övetog också bolagets skuld tillstaten. Från 1 januari 1904 hade nu VGJ en sammanhängande linje Göteborg - Skara - Gössäter - Vänern.

VGJ hade länge visat intresse för förlängning mot Mariestad och 1909 köptes MKJ. När VGJ sedan öppnade banan Mariestad - Gårdsjö 1910 så blev VGJ den smalspåriga stambana genom Västergötland, som man för länge sedan drömde om. 1915 köpte VGJ aktierna i LSSJ och 1916 övertogs förvaltningen och trafikeringen, dock med LSSJ AB som formell ägare. 1934 köpte LSSJ Skövde - Axvalls järnväg och efter 1935 kom LSSJ att betyda Lidköping - Skövde & Stenstorps järnvägar.

1 maj 1939 fattade riksdagen ett beslut ”angående åtgärder för att göra det svenska järnvägsnätet enhetligt. Efter många och långa förhandlingar med den tillsatta Förstatligandeberedningen övergick VGJ i statens ägo den 1 juli 1948.