Skara Lantmannaskola - Uddetorp

Skara Lantmannaskola på Folkungagatan bilden från början av 1900-talet

Den första skolan startade i ett par rum i en lägenhet i hörnet Östra Kungshusgatan - Svartbrödragatan, en liten lägenhet om två rum med förstuga.  Fram till år 1895 hade skolan sina lokaler på Veterinärinrättningen,  först i den Nya Smedjan, sedan den Gamla Smedjan och därefter någon tid i den så kallade Brunnssalongen, som man hyrde av staden. Elever från andra delar av landet sökte sig till skolan och naturligtvis var detta glädjande, men trångboddheten var stor och behovet av en ny skolbyggnad ökade markant. 

I slutet av 1880-talet stadsplanelades området vid den medeltida borgen Gälakvist och Folkungagatan anlades. Den 5 juli 1886 anmälde häradshövding C G Wennberg hos drätselkammaren att han köpte tomten nr 136 som senare fick namnet kv. Sländan nr 5  och att han ville bebygga den. Under hösten 1888 uppfördes en pampig byggnad, som senare blev stadens tingshus. På andra och tredje våning i tingshuset var det även då bostäder.

Det kom att dröja många år innan Lantmannaskola kunde hitta nya lokaler och det blev just i i detta tingshus på Folkungagatan 1. 

Hösten 1904 var huset ombyggt till att inrymma den nystartade Skaraborgs läns
Lantmannaskola, som huserade här under 40 år. Landstinget, som var skolans
huvudman, hade förvärvat fastigheten 1916. 1945 flyttade skolan till gården
Uddetorp, ett par kilometer norr om Skara Centrum, där den finns kvar än i dag.