Skara Lantmannaskola som startade 1884 är ett gott exempel på hur utbildningsbehovet på 1800-talet följt samhällets utveckling.

Det privata intiativ som agronom Fredrik Hamnström tog genom att starta skolan på egen hand visar ett starkt fokus och tron på det stora behov av förnyelse och utveckling som lantbrukssektorn stod inför. Visst hade Hamnström kompetens som agronom, men att ha styrkan och engagemanget att fortsätta driva sin idé med skolan mellan 1884-1915 (31 år) var en bedrift. 

Skolan har under alla år haft förmågan att vara vaken för utveckling och se möjligheter och möta framtidens behov. Utbildningar för både unga och vuxna finns på skolan idag. Gymnasieprogram, Bys (Biologiska yrkesskolan) och Vuxenutbildning med långa och kortare utbildningar även kompletterande utbildningar, utbudet är stort.

Antal elever på landets naturbrukslinjer har varierat från år till år, även Uddetorpsskolan har brottats med de sviktande elevansökningarna. Västra Götalandsregionen sålde år 2017  två naturbruksskolor, det röde sig om Sparrästers och Nuntorps naturbruksskolor. 

Under många år har diskussionen om att lägga ner flera naturbruksgymnasier i landet pågått, men Uddetorpskolan har klarat sig och förhoppningen är att skolan som är Sveriges äldsta lantbruksskola med anor från 1884 kommer att finnas kvar.