Skara Lantmannaskola - Uddetorp

Hästinriktningen ökade sitt elevunderlag och består av 90 % flickor med höga betyg. Till en början fanns Hästgymnaiset på Katedralskolan, men flyttades senare till Uddetorp.

Regionen visade stor förståelse för skolans behov och byggde en ridhall. Eleverna kunde ha med sig sina egna hästar och arbeta med dem varje tisdag- och torsdagskväll. Karstorps gård arrenderade uppstallning av elevernas privata hästar. 

En annan gren av hästutbildnig blev förlagd till Axevallatravet. I början hyrde man in sig i stallar som inte var helt lämpade för under visning och träning. Ett antal intessenter enades om att bygga ett stall och kommunen ställde sig positiva, dessutom tillkom en körhall, där man kunde köra, rida ha ubildning, utställningar auktioner etc.