Första premiären

Premiären av Plautuskomedin "Epidikos eller slaven som herre" var den första uppsättningen på skolscenen och det blev succé. Eleverna visade sin klass, de agerade med en spelglädje och gjorde full spelglädje som gjorde full rättvisa åt den gamla muntra och emotståndligt medryckande intrigkomedin. Den imponerande antika inramningen gjorde ett start intryck. som förstärktes av att skådespelarna bar stilenliga dräkter. Pressrosor saknades inte heller. Ortspressen överflödade av beröm och i Göteborgsposten prisade Åke Perlström i en stor upplagd artikel det enligt hans mening synnerligen förtjänstfulla initiativ som tagits med inrättandet av Skolscenen. I Skara Tidning stod att läsa:

"Projektet Skara Skolscen möttes kanske med en viss tvekan på et och annat håll här i staden. Den Proftska tanken var ny och oprövad. Skulle stan klara behövliga anslag och skulle den räcka till som publikunderlag för de "till pjäsen" hörande elevföreställningarna?

Efter den nu gångna delen av skolans första termin måste sägas, att verksamheten ter sig mycket lovande. Den första övningspjäsen, en Plautuskomedin, har haft sin premiär, som blev en stor framtång för skolledare - iscensättare och hans mycket ambitiösa och tydligt scenbegåvade elever.

Den investering på bortåt sextiotusen kronor som Skara stad här gjort kan komma att visa sig i alla avseenden goda. Denna första och för Sverige verkligt unika teaterskola i yrkesskoleregi har stora utsikter att kunna fortleva och utvecklas - den slutsatsen kan man våga efter det att överstyrelsen för yrkesutbildning nu tillstyrkt anslag av statsmedel, som kan komma att utgå med 100% för lärarkostnaderna tack vare att skolan har hela landet som upptagningsområde".