Flytt till det andra tingshuset

Skara Skolscen

Redan omkring 2015-2016 började lokalerna i det gamla tingshuset på Folkungagatan bli för trånga, utvecklingsmöjligheterna begränsades och snart föddes tanken om nya lokaler för skolans verksamhet.

År 2016 började man titta på Skaras nyaste tingshus på adressen Peter Hernqvist gata 10, bakom gamla biblioteket. Lokalerna hade stått tomma några år och vänta på nya hyresgäster.

Diskussionerna och ritningarna började ta form och i januari 2018 flyttade Skara Skolscen till sina nyrenoverade lokaler. Att det blivit ytterligare ett tingshus är slumpen. Skolan har alltså varit i tinget två gånger men inte på grund av oegentligheter.