Ut i verkligheten

Skara Skolscen

På 1990-talet fanns en trend mot större öppenhet i samhället, man ville se vad som hände på olika utbildningar. Skolscenen hakade på den trenden och bjöd in föräldrar och allmänhet till öppet hus med offentliga lektioner och föreställningar. Detta gav mersmak ute i samhället och eleverna inböjds till bibliotekets sagostunder där de dramatiserade sagor från olika länder och tider. Det resulterade i föreställningar för varje stadium enligt särskilt schema. Skaraborna och tillresande gavs stora möjligheter att se teater, ofta klassiker i Tingshuset och Jarlateatern och skolscenen skapade sig en plattform som en viktig kulturinstitution i Skara.

Kontakterna utanför skolans värld var redan från skolscenens tillkomst nödvändiga för att få möjlighet att söka bidra till projekt, samarbetsformer m.m. Föreningar och sammanslutningar som Odd Fellow, Leons club, Humanistiska förbundet, Skara teaterförening och länsbiblioteket blev samarbetspartner. Många av dessa samarbetsformer lever kvar t.ex. den årliga luciatablån hos Skara Gille. Sättet att samarbeta idag skiljer sig från 1960-talet. Skolor på alla stadier, kommunala förvaltningar bildningsförbund och inte minst biblioteket är etablerade som köpare av skolscenens program. De lägre stadierna i skolan får varje år besök med teater av skolscenens program. De lägre stadierna i skolan får varje år besök med teater eller sagoprojekt och Katedralskolans elever, där det numera finns en estetisk linje för teater och dans, har lärt sig att gå till skolscenen för att uppleva teater.

Göran Nilsson efterträdde Anders Järleby som rektor och konstnärlig ledare 1998. Nu försvann de interkommunala ersättningarna från elevernas hemkommun och skolan blev avgiftsbelagd. Till skolans 50-årsjubileum 2002 utkom en liten minnesskrift som presenterar många av de framstående skådespelarna som börjat sin bana på Skara skolscen som Rikard Wolff, Cecilia Frode, Peter Andersson, Noomi Rapace m.fl. Omkring 200 av de elever som gått på Skara Skolscen har fortsatt inom denna genrer.

2010 omfattar skolan tre terminer, antalet sökande har minskat kraftigt, inte minst för att eleverna numera får betala sin utbildning med 25 000 kronor per termin plus levnadsomkostnader. Nu söker man åter få en ny organisationsform. Folkuniversitetet blir ny huvudman för Skara skolscen från 2011 och förhoppningen är att verksamhet kan fortsätta att driva Skara skolscen även om en sådan teaterutbildning inte längre är lika unik som den var när den bildades på 1960-talet