Skomakare i Skara från 1870-talet och fram till 2020

Skomakare

Skomakare Pettersson

Skomakare

Skomakare G Johansson

Skomakare

Hemskomakare Luther Martin Johansson

Skomakare

Skomakare Ivar Spjut

Skomakare

Skomakare Karl-Erik Spjut

Behovet av duktiga hantverkare var stort i hela landet när städerna växte. Även i Skara expanderade skomakaryrket. År 1880 fanns 13 registerade skomakare i staden, 10 år senare hade siffran fördubblats till 26 st (uppgifterna är från Riksarkivets dödböcker år 1880 och 1890). På denna sidan beskrivs några skomakare i Skara samt bilder från orten. Uppgifterna är från Skara Gilles årsböcker 1962-1963 av Oscar Lefander. I dessa siffror finns inte de hemskomakare som vandrade runt bland gårdarna på landsbygden.

Skomakare Alfred Palm levde mellan åren 1865-1960, han var också trumslagare vid Kongl. Västgöta reg:te. Han blev senare poliskonstapel och till sist klockare vid domkyrkan. 

Skomakare Frans Adolf Malmros hade sin bostad och verkstad på Skolgatan han var en ansedd hantverkare i sitt yrke. Frans Adolf levde under åren 1850-1917.

Skomakare Bergman bodde i hörnhuset vid den gamla vägen och Skaraborgsgatan, han ägde även huset. Han var en mycket kristligt sinnad man. Varje eftermiddag tog han en långpromenad runt staden. Han levde mellan åren 1841-1929. Han och hans söner drev skomakeriet till början av 1900-talet. Hans son Oscar övertog verkstaden. I Bergmans verkstad fanns både trapes pch romerska ringar och de användes flitigt. 

Skomakare Ullgren hade sin verkstad i närheten av Bergman han var en skiklig yrkesman från skråtiden, även han nådde en hög ålder blev över 90 år.

På Brobacka bodde skomakare August Jonsson, mest känd under namnet "Skomakar-August". Han tjänstgjorde också son extra polis. Han var en präktig man med livlig fantasi. 

På Klostergatan 2 bodde skomakare Sandqvist och i den röda länga utmed Hindsbogatan hade skomakaremästare Sjövist sin butik och verkstad, han var präktig och nykter det var även hans båda gesäller, Magnusson och Sundqvist båda var frälsningssoldater. 

Tomt 18 (Ö:a Kungshusgatan nuvarande Tullportagatan-Skaraborgsgatan) ägdes av skomakare Ola Pettersson, denna övertogs av hans måg skomakaremästare Frisell både verkstad och fasighet. Denne hade varit trumslagare på den 1:a maj spelade han trummor i Skara Musikkår. 

Skomakare som Landin bodde mittemot Tomt 20  tillhörde Skomakare Dahlströms affärsskylt m.fl. (nuvarande Ö:a Kungshusgatan mot Skaraborgsgatan) Missionsförsamligen och var även söndagsskollärare.

På Skolgatan bodde skomakare Nyman, en trevlig och gemytlig man som var en god yrkesman. 

På Oxbacken hde skomakare Petterssons sin verkstad i det s.k. Slottet, han var en godmodig fackman av gamla stammen.

Hemskomakare, eller sockenskomakare som de även kallades besökte gårdar på landsbygden och gjorde sitt jobb på plats. Om det var mycket jobb så bodde skomakaren tillfälligt på någon gård. Hemskomakare Luther Martin Johansson levde mellan åren 1847-1924 och arbetade i utkanten av staden.

På Marumsgatan 5 inne på gården fanns en mindre skomakarverkstad som ägdes av Ivar Spjut so levde mellan åren 1887-1958. I verkstaden arbetade även Ivars son Karl-Erik f. 1915- d.1988.

När det gamla Olin-Petterssonska huset skulle rivas för att ge plats åt den nya epokens centrumhus år 1964 flyttade skomakeriet till Marumsgatan 16. Även på denna nya adress kom skomakeriverkstaden att finnas i en mindre byggnad inne på gården. Fastigheten ägdes av Grönlunds Plåtslageri och Karl-Erik Spjut arbetade även som vaktmästare åt Grönlunds. 

Karl-Erik och hans mor levde tillsammans på Marumsgatan 16 fram till moderns död 1971.

På Marumsgatan 16 kom senare ett skomakeri att starta, oklart är dock när men det hade namnet George´s Skomakeri. Detta skomakeri fanns under många år och såldes 2016. Det har har nu namnet Skara Skomakeri Skrädderi & Nyckelservice.