Smen´s på Skaraberg

Smen´s i Skara

August Andersson startade smidesverkstaden på Skaraberg år 1880. Tillverkningen bestod främst av harvar, plogar och järnhjulsvagnar.

På krönet av åsen låg  "Smedjebacken" som var adressen smedjan och August bostad på Skaraberg. I bottenvåningen fanns smedjan, ytterväggarna var uppmurade, kalkputsade och vitmålade. På andra våning bodde smeden och grundaren August. Ytterväggarna på bostadsdelen var rödfärgad träpanel.

Det gamla huset ligger ännu kvar på Herrtorpsvägen 8. Huset är idag en enfamiljsvilla och finns kvar i släkten. I detta hus bodde en gång 13 personer samt smedlärlingar i början av 1920-talet. De gamla verkstäderna finns inte kvar. 

Smen´s i Skara

Smedjan var naturligtvis inrymd i bottenplanet. På nordgaveln satt dörren som ledde in till smedjan. Här lagades allt som hörde jordbruket till.

Sonen Nils växt upp och lärde smedyrket av sin far August, rörlsen gick vidare och Nils var mycket påhittig. Det blev cykelställ som såldes över hela landet. När August dog 1945 övertog verksamheten år 1945 då August avlidit. 
Nils familj var stor, tio barn, fem pojkar och fem flickor. Fyra av pojkarna gick i lära till smedyrket.