Företagets utveckling och ägare

1880 startade August Andersson född i Skånings Åsaka 1866 en smidesverkstad på Smedjebacken som låg Gamla Skaraberg, utmed landsvägen. Tillverkningen bestod av harvar, plogar m.m. Järnvägshjulsvagnar var en annan stor produkt och hjulringar som måste läggas om. Hästar skoddes och reparationer av lås och beslag utfördes. Verktygen som användes tillverkade August själv. De flesta verktygen finns kvar på företaget. 

Smen´s i Skara

1911 Nils Andersson, född 1896, började i smedjan som lärling under sin far August. Nya produkter togs fram. Han var påhittig och en produkt som blev mycket efterfrågad var cykelställ i olika storlekar.

Cykelställen blev så populära att de såldes från Ystad till Haparanda. De flesta kunderna var handlare. Det fanns plats för reklam/butiksnamn på cykelstället, som också var robust och stabilt. Allt var handsmitt, såväl själva järnet som alla nitar. 

Bilden till vänster är ett annonsblad med priser på de olika cykelställen såldes, priserna gäller givetvis inte idag. 

Det började tillverkas rävtänger för maskning av rävar i rostfritt som såldes till rävgårdar. Harvar och plogar vässades. Mycket handsmide gjordes till exempelvis kyrkogårdsportar och trappräcken.

Smen´s i Skara

1945 August Andersson gick bort och sonen Nils tog över smedjan. Firmanamnet ändrades till Nils Anderssons Smidesverkstad. Nu började det tillverkas gummihjulsvagnar, släpkärror, pakethållare för bilar samt drag monterades. Under krigsåren tillverkades vedkapar och gengasaggregat. Tillverkning av byggnadssmide som räcke till trappor och balkonger samt kvarnar och blandare för rävmat. 

Nils hade stor familj. Tio barn, fem flickor och fem pojkar. Fyra av pojkarna lärde sig smedyrket. Redan som 13-åring år 1940 började en av sönerna i smedjan, det var  Börje Andersson som blev lärling. Hans fyra år äldre bror Tage Andersson var redan verksam i företaget. 

Smen´s i Skara

1946 blev verkstaden för trång, då byggdes en ny alldeles intilll den andra. Jobben blev större och större. Lastbilsreparationer, flak, tippar och fjäderreparationer samt ramförstärkning var specialiteter. Det utfördes även ombyggnation av släpvagnar, blästring och målning. 

1963 Nils Andersson gick bort samma dag som han nådde pensionsåldern. Nu övertog hans söner Börje, Tage och Bertil verksamheten. År 1965 lämnade Bertil företaget. 

1968 var verksamheten i behov av större lokaler, men kommunen satte stopp för ytterligare utbyggnad vid Smedjebacken på Skaraberg. Detta medförde en viss stagnation av verksamheten. Vid denna tid fanns nio personer anställda i företaget. Argumentet till den nekade utbyggnaden var att kommunen planerade att bygga bostäder på Skaraberg. Verksamheten minskade och fyra personer blev kvar på företaget. Det kom att dröja ända till 1977 innan nya lämpliga lokaler erbjöds i Skara. Bostadsbyggnadet på Skaraberg dröjde dock ytterligare år. 

1960-talets slut började en av den fjärde generationen i företaget, Börjes son Hans Andersson. Hans började som truck- och maskinförare. För Hans var det naturligt att börja på företaget, han var född in i arbetet och hade inga andra funderingar på vad han skulle arbeta med.

Smen´s i Skara

1972 Köptes de två första truckarna för lastning och lossning av lastbilsgods. Inom kort inköptes den första lastmaskinen och man började ta uppdrag inom entreprenadbranschen.

1973 började Lisbeth Johansson (född Andersson) på förtaget, hon var dotter till Börje . Lisbeth hade provat på butiksarbete under en period. Hon började som kontorist på deltid, i samband med övertagandet av Öhrns Mekaniska Verkstad växte företaget och tjänsten utvidgades till heltid. 

1975 Företaget ombildades till Skarabergs Smidesverkstad AB. Samma år köptes den första mobilkranen och ytterligare en lasttruck och lastmaskin köptes in – entreprenadverksamheten tog sin början.

1977 Kommunen exproprierade fastigheten på Skaraberg. Kommunen erbjöd företaget lokalerna efter Öhrns Mekaniska Verkstad på Erik Järnåkers gata 4 (fd. Mynthusgatan). Förvärvet avsåg såväl fastigheten som verktyg och maskiner. Verksamheten köptes och i samband därmed också tillverkningsrätten till takfalsmaskiner. 

Detta innebar att verksamheten breddades med en tillverkningsenhet förutom den redan bedrivna entreprenadverksamheten. Verksamheten gick bra och lönsamheten kunde bibehållas. 

1983 köptes tillverkningsrätten till Sågskärpningsmaskinen Gami, vilket medförde ytterligare tillskott till produktionsenheten.

1987 gick Tage Andersson gick bort efter en längre tids sjukdom. Företaget ägs nu av Börje Andersson 50 % och hans barn Hans 25 % och Lisbeth 25 %.

Detta år sysselsatte takfalsmaskinen tre man. Tillverkningen av takfalsmaskinen var bra, den såldes via Grönlunds till USA och via  Belano till Norden och Europa. Företaget tillverkade också sågskärpningsmaskin samt utförde diverse legoarbeten. 

I företaget arbetade 14 anställda. Staden och dess omnejd växte vilket gav en god lönsamhet för företaget. 

Företaget hade detta år 3 st lastmaskiner Volvo BM 4200, 4400, 4500, 2 st traktorgrävare 6300, 1 st grävmaskin Åkerman H7, 1 st kran Moelven 694, 1 st kran KATO 25 ton terränggående samt 1 st lastväxlarbil med släpvagn, maskinflak, kranflak, containrar samt special flak för transport av bodar.

Början av 1990-talet var jobbiga år för företaget och det innebar stora kundförluster. Personalstyrkan minskades och del av maskinparken såldes av. Lönsamheten inom byggentrepnadssidan var ganska låg men tillverkningssidan var något stabilare och detta höll igång verksamheten.

1991 Verksamheten utökades till att omfatta hantering av byggavfall och uthyrning av sopcontainers. Denna verksamhet växte hela tiden och gjorde att företaget kunde övervintra krisåren. 

1994 fanns 3 mobilkranar med lyftkapacitet från 15 till 50 ton, 3 traktorgrävare, 1 st bandgrävmaskin, 2 st hjulgrävare, 3 st lastmaskiner, 2 st teleskoptruckar, 1 st lastväxlare/kranbil, 1 st liftumper för sophantering samt ett stort antal tillbehör till samtliga enheter. 

Elva man var anställda, beläggningen var god och nyrekrytering skedde. I den mekansika verkstaden arbetade tre man. 

Takfalsmaskinerna  såldes till största delen genom Grönlunds Takfalsmaskiner AB, övervägande del år på export främst till USA. Företaget hade detta år levererat ca 2.500 maskiner till USA. 

Sågskärpningsmaskinerna såldes av Smen´s själva och kunderna utgjorde mindre sågverk, tillverkare av mindre sågverk samt leverantörer till sågverk. 

1995  Ägarna Hans Andersson och Lisbeth Johansson, blev utsedda till ”Årets företagare 1994” i Skara. Vid denna utmärkelse fanns även deras far Börje Andersson med och fick dela glädjen och uppskattningen med sina barn. 

2006 Sysselsatte detta år 26 personer samt tre personer i verkstaden

 

Smen´s i Skara

2019 Företagets upptagningsområde är nu hela landet, med undantag för transportuppdragen. Med mobilkranarna, lastmaskinerna och teleskoptruckarna lyfts det mesta. Grustransporter utgör en stor del av transporterna. Uthyrning och transport av containrar är också ett verksamhetsben. 

Snöjouren för Vägverket och kommunen samt andra företag i Skara fortsätter under vintermånaderna. 

I april 2019 har företaget 25 anställda samt en person i verkstaden. Behovet av lastbilsförare och grävmaskinister är stort. Att få tag i kompetent personal är svårt, ett problem i hela branschen och i flera brancher. Samarbete med andra företag är A och O, man klarar inte alla uppdrag ensam. Tidigare sa man konkurrenter, idag är man kollegor i branschen och har en dialog när man får uppdrag som man behöver fördela. Samarbetet gör att alla är vinnare. 

I verkstaden görs hydraulslangar till bl.a. Scan och andra industrier i Skara samt reparationer. Takfalsmaskiner och sågskärpningsmaskinerna görs fortfarande.