Arbete, fackligt engagemang och skyddsombud

Sme´n Rydell - tusenkonstnären från Skara

Gösta Rydell i arbete på Skara kommun, foto av Allan Andersson på 1970-talet

Efter arbete som delägare i Rydells Mekaniska fick Gösta arbete på Ecco i Skara som svetsare. Där kom han att arbeta några år.
I början av 1960-talet började han vid Skara kommun och arbetade där som smed/verkstadsarbetar.e Det var stor efterfrågan på Göstas kompetens, i kommunen fanns många fordon, traktorer som behövde repareras, underhållas, svetsning av tankar mm. Det utfördes även en del smidesarbeten som utsmyckning på fastigheter och staket. Under vintersäsongen frös många motorblock sönder, då fanns inte glykol som förhindrade dessa skador. Gösta var mycket skicklig svetsare i gjutjärn, en kompetens som få hade.

Som person var Gösta envis, han löste de flesta problem, han gav aldrig upp - "allt går att lösa" var ett motto för Gösta. Allt var roligt, ju svårare något var desto större utmaning för Gösta, "inget var omöjligt". 

Gösta trivdes bäst när han fick ett uppdrag att utföra och om han fick lösa det på sitt sätt. Helst ville han arbeta ensam från början till slut i sin takt. Att utföra något efter ritningar gillande han inte, han var van att skapa utifrån sin idé i huvudet och sina nävar, med ritningen begränsades hans logiska tänkande.  

På Grand biografen i Skara arbetade Gösta som maskinist under flera år.

Fackligt engagemang och regionalt skyddsombud

Gösta var fackligt engagerad i Kommunal och under flera år regionalt skyddsombud. Som smidesarbetare hade han säkert upplevt många farliga arbetssituationer. Det har berättats om att han vid något tillfälle gjorde en montering på Djäkneskolans tak. På den tiden skedde många arbeten utan skyddsräcken, selar etc. Säkerhetstänkande var inte så utbrett som idag och det var några som fick fick sätta sina liv till.