Smidesarbeten och utsmyckningar i Skara stad

Sme´n Rydell - tusenkonstnären från Skara

Smidesportalen vid Botan

Gösta fick under sin anställning vid Skara kommun göra en del smidesarbeten/dekorationer.  I samarbete med f.d. stadsarkitekt Östen Andersson gjordes bl.a. smidesportalen in till Botan från Tullportagatan. Invigningen av den nya entrén till Botan skedde  den 31 maj år 1996. I programbladet som gjordes till invigningen står det:

Medverkande till tillkomsten till den nya entrén till Botan:
Otto och Alida Wilssons minnesfond
Skaradjäknarnas förening
Smeden Gösta Rydell
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden

Sme´n Rydell - tusenkonstnären från Skara

Smidesstaket utmed fastigheten Skaraborgsgatan 34 (Bowlinghallen)

Sme´n Rydell - tusenkonstnären från Skara

Skulpturen Tyngdlyftaren utanför Idrottshallen 

Gösta hade redan gått i pension när han fick updraget att tillverka smidesportalen till Botan, hans hantverkskunnande efterfrågades. När portalen skulle tillverkas gällde inte några raka linjer, han ville att portalen skulle vara utsirad med detaljer i en böjd konstruktion. 

Gösta och stadsarkitekten Östen Andersson kom att samarbetade många gånger när det gällde utsmyckningar i staden,  det fanns en röd tråd i designen som de båda var överens om.   

Ytterligare några smidesarbeten som utförts av sme´n Rydell förutom portalen till Botan är:

Skulpturen Tyngdlyftare som finns utanför Idrottshallen Vilan och Smidesstaket utanför Bowlinghallen på Skaraborgsgatan 34.

Ytterligare staket och trappräcken finns i staden. De cykelställ som tidigare fanns utanför Domkyrkans entré och utanför Malmgården var tillverkade av Gösta. Belysningsarmatur

Skara stads okände smideskonstnär fick aldrig någon uppmärksamhet förutom i programbladet vid invigningen av den nya entrén till Botan. Om en erkänd konstnär gjort dessa alster så hade troligtvis en liten skylt med namn monterats vid konstverket.