Insamlingar och kontakt med andra kvinnoklubbar

Kvinnoklubb Forsvik
Kvinnoklubb Forsvik
Protokoll från möte i Forsviks socialdemokratiska kvinnoklubb den 2 oktober 1945. Arkiv Skaraborgs föreningsarkiv, Lidköping.
I protokollet tas upp att en skrivelse inkommit att köpa Per Albins porträtt på hans 60-års dag, men klubben avslog detta. I samarbete med Arbetarkommunen vill man starta en studiekurs i kommunalkunskap och mötet beslutade att ordna en auktion i början av december för att samla in pengar. Dessutom så hade klubben erhållit 33 kronor och 20 öre från den fest som klubben och Arbetarkommunen hade haft gemensamt på sommaren.

De första åren var medlemmarna i den socialdemokratiska kvinnoklubben i Forsvik mycket aktiva. Beslut, diskussioner och annat som tas upp på klubbens möten varierar mellan olika typer av tillställningar som klubben anordnar eller blir inbjudna till, såsom att starta studiecirkel tillsammans med arbetarekommunen i Forsvik, samarbeta med Röda Korset angående föreläsningar på en hälsokampanj, och även att ordna julgransfester, sälja handarbete och besöka ålderdomshemmet med kaffe.

 Det är tydligt från protokollen att samarbete mellan kvinnoklubben och andra föreningar var betydande, det fanns en tydlig kontakt med kringliggande orter, såsom Karlsborg, Skövde och Hjo. Det fackliga arbetet genomsyras också av gott samarbete, till exempel den återkommande kontakten och inbjudningarna till och av arbetarekommunen i Forsvik, men även med andra kvinnoklubbar i bland annat Skövde.

En annan återkommande företeelse i de protokoll som förts under de första åren är att det kommer skrivelser från olika föreningar som med inbjudan till olika typer av evenemang (föreläsningar, studiecirklar och dylikt) där klubben ofta beslutar om att skicka en eller två ombud till kringliggande städer för att representera kvinnoklubben. Ofta landade det på ordförande eller sekreterare att delta.

Kvinnoklubb Forsvik
Kvinnoklubb Forsvik
Forsviks Bruk med maskinverkstad och gjuteriet året 1909. Foto: Järnvägsmuseet.

Genom revisionsberättelser och rapport från kassören framkommer det hur klubbens inkomster och utgifter har sett ut. Det är återkommande att vid årsmötena besluta om årsavgiften (ca 40 öre under de första åren) för medlemmarna, samt att samla in pengar genom att hålla fester och basarer, men även att sälja klubbmedlemmarnas egna handarbeten, vilket ibland gjordes genom auktioner. Därmed hölls symöten med klubben i syfte att skapa arbeten som kunde säljas till klubbens ekonomiska förtjänst.

Styrelseberättelse för år 1972. Arkiv: Skaraborgs föreningsarkiv, Lidköping.

Även om övervägande delen av den ekonomiska vinsten gick till klubben och dess verksamhet finns det även återkommande beslut om att skänka summor till bland annat Handikappade Husmödrar, Hjalmar Brantingsfonden och under senare år Vietnam Hjälpen. Ofta skänktes även pengar till första maj-demonstrationer, något som är återkommande i protokollen och visar på klubbens politiska engagemang, samarbete och anda.

Ofta avslutades mötena i kvinnoklubben med en notis om att kaffe dracks efter mötet under gemytlig stämning!

 

 

Kvinnoklubb Forsvik
Styrelseberättelse för år 1974. Arkiv: Skaraborgs föreningsarkiv, Lidköping.

Den socialdemokratiska kvinnoklubben i Forsvik var aktiv in på 1970-talet.

Källa: Forsviks bruk och Skaraborgs föreningsarkiv i Lidköping.