Socialdemokratiska kvinnoklubben i Forsvik

Kvinnoklubb Forsvik
Arbetarbostäderna i Forsvik

Startåret var 1944

Forsviks socialdemokratiska kvinnoklubb bildades den 3 februari 1944, då det första mötet hölls. Vid bildandet av klubben anmälde sig 12 medlemmar,
samt beslutade om att döpa denna till just Forsviks socialdemokratiska kvinnoklubb.

Forsviks Bruk. Foto Fästningsmuseet, Karlsborg

Årsavgiften var 40 öre

Även en månatlig avgift på 40 öre
beslutas införas, samt att möten ska hållas första
tisdagen i varje månad kl 8 em.

Forsviks samhälle, Kilebovägen i tidigt 1900-tal. Foto Forsviks bruk

FORSVIK var under 1800-talet och långt in på 1900-talet en viktig industriort i den östra delen av Skaraborg, belägen alldeles invid Göta kanal.

Forsviks Bruk har en månghundraårig historia med smedja, sågverk och träsliperi, och detta var länets första verkstadsindustri med ett gjuteri och en mekanisk verkstad. Redan på 1860-talet startade en gjuteriverksamhet vid bruket och vid sekelskiftet bodde runt 900 personer i Forsvik. Av dem var de flesta av familjerna knutna till bruket för sin försörjning.

1909 anlades det nya, moderna och stora gjuteriet som hade en omfattande tillverkning av gjutgodsartiklar. Bruket hade långt in på 1900-talet stadigt ett hundratal anställda. På 1940-talet exporterades från gjuteriet och den mekaniska verkstaden en stor mängd gods till utlandet. På 1960-talet blev gjutgods till fartygsbyggen vid Eriksbergs Mekaniska Verkstad i Göteborg en viktig produkt. 

Med denna omfattande industriella verksamheten vid bruket var Forsvik i mitten av 1900-talet en livaktig landsbygdsort med både affärer och skola.

Kvinnoklubb Forsvik
Verkstäderna vid Forsviks Bruk i början av 1900-talet. Foto Järnvägsmuseet.
Forsviks Bruk hade stadigt in på 1900-talet ett hundratal anställda. Vid bruket startades fackföreningar så sent som på slutet av 1920-talet.
1977 lades Forsviks Bruk ner.

Källa: Forsviks bruk och Skaraborgs Föreningsarkiv, Lidköping