Sommargården Planteringens historia

Sommargården Plantering - en naturnära oas i Skara

Skara SMU Ungdomsgård i Skara 

Skara Missionsförsamling bildades 1872 och fick snabbt över 200 medlemmar. En livaktig ungdomsverksamhet utvecklades med söndagsskola, scout och verksamhet för de äldre ungdomarna - genom Ynglingaföreningen för unga män och i Jungfruföreningen för unga kvinnor. Det blev naturligt för ungdomarna att söka/ skapa en mötesplats utöver kyrkolokalen i staden. Gläntan i ”Larssons skog” på fastigheten Planteringen blev samlingspunkt/mötesplats för aktiviteter och verksamhet sommartid. Gläntan i ”Larssons skog” ägdes av Simon Larsson, engagerad i Skara Missionsförsamling, vilket naturligtvis underlättade till att samlas där. Förutom att bruka gården Planteringen kan nämnas att Simons far,  Karl Larsson var byggmästare vid uppförandet av Skaras ståtliga vattentorn (enligt Nils G Lundén i hans ”Kanske en levnadsteckning” 1985).

Gläntan blev den tomt där Ungdomsgården/Sommargården Planteringen byggdes med sommarcafé och möjligheter till olika utomhusaktiviteter. Skara Missionsförsamling var givetvis formellt ägare och huvudman för Ungdomsgården, som blev klar 1948, ungdomsgården öppnades och invigdes sannolikt till Valborg.

Kyrkor i Skara samlades här för utflykter och kaffefester sommartid redan i slutet på 1800-talet. Söndagsskolor, scouter tågade dit upp ofta med musikkår i spetsen. 

Sommargården Plantering - en naturnära oas i Skara

Peter Paul Waldenström grundare till Sveriges Missionsförbund, bilden från www.kinnekullehembygd.se, fotograf okänd

När Svenska Missionsförbundets grundare Paul Peter Waldenström besökte Skara i juni 1913 ordnade man två friluftsmöten i ”Larssons skog” uppe vid skogsgläntan. (Simon Larsson f. 1885 d. 1961 var dåvarande ägare till fastigheten Planteringen). I Skaratidningen stod det att 2000 åhörare samlades där för att delta på de två friluftsmötena. Det stora antalet åhörare berodde till stor del på Waldenström själv.

Han var pionjär och ledargestalt under Svenska Missionsförbundets första tid. Till Planteringen hade han kallats av Västergötlands Missionsförening för att predika vid distriktets halvårsmöte i Skara och man förstod att många skulle söka sig till mötena, därför anordnades de som friluftsmöten på Planteringen. 

Paul Peter, PP som Waldenström ofta kallades, var känd över hela Sverige som folktalare, predikant och kraftfull organisatör. Man sa att han kunde "tala till bönder på bönders vis och till de lärde på latin".

Till minne av PP:s besök på Planteringen 1913 anordnades 100 år senare (16/6 2013) en festgudstjänst på Planteringen med teateruppförande om Waldenströms besök 1913 och högtidstal av Equmeniakyrkans nyvalde kyrkoledare Lasse Svensson.