Sommargården Planteringen tar form

Sommargården Plantering - en naturnära oas i Skara

Nya dammen byggdes 2001.  

Sommargården Plantering - en naturnära oas i Skara

Lappkåtan extra attraktion

Både unga och gamla hjälpte till att bygga den nya ungdomsgården. Anläggningen blev en enplansbyggnad med samlingssal för möten och ett sommarcafé kom att inredas. En veranda gav karaktär åt byggnaden, efter en tid kom denna att glasas in.

Ut mot Planteringens parkering uppfördes tidigt ett så kallat Smålandsstaket som idag på grund av ändrad disposition av tomtmarken har ersatts med ett enklare trästaket. 

En damm med guldfiskar var en viktig familjeattraktion, många barn och även vuxna lockades till dammen för att titta på de fina fiskarna. Både dammen och fiskarna krävde en hel del skötsel och  arbete. År 2001 ersattes den gamla dammen och istället för fiskar kom en fontän att installerades. Stenarna runt dammen har hämtats av Gösta Swensson Skäggatorp med traktor och kärra. Gösta ordnade alla transporter som var nödvändiga för att bygga om dammen.

Som ett extra dragplåster uppfördes en lappkåta (tillfällig flyttbar bostad för samer) på det förnämliga skogsområde som tillhörde tomten. Initiativtagare till lappkåtan var Rune Jorlind. Han fick inspiration till lappkåtan från sina fjällvandringar. Rune har också gjort många avtryck genom smidesarbeten på gården, exempelvis fästen till flaggstänger, gungor, och vägvisningsskyltar.