Vision och framtidsplaner

Sommargården Plantering - en naturnära oas i Skara

Stipendie från Sparbanksstiftelsen juni 2020 till Planteringen

Att skapa en mötesplats för alla åldrar var ett genomgående tema redan från starten och denna gäller fortfarande. Visionen är: "Sommargården Planteringen är en mötesplats, en oas för kropp och själ där vi möter varandra med vänlighet och omtanke - och där Jesus Kristus är Herre." Än idag är vision för Sommargården Planteringen högaktuell. Församlingen ställer sig dock frågan, hur kan man fortsatt utveckla och locka besökare till denna oas och få en levande mötesplats? En plats med lugn och ro, nära naturen dit människor kan komma och befinna sig i all enkelhet. 

Sommargården Planteringens arbete kom att belönas sommaren 2020. Sparbanksstiftelsen firade jubileum och hade avsatt en miljon för att delas ut till föreningar/organisationer. Bankens kunder kan nominera föreningar och Elisabet Lundberg fick gehör för sitt förslag som var Sommargården Planteringen. Bengt-Owe Jiliderbo och Björn Larsson fick glädjen att ta emot gåvan från Sparbanken. Denna utmärkelse är bevis på det arbete som gjorts och att framtidstro och visioner lever vidare. 

Sommargården Plantering - en naturnära oas i Skara

Skylt tillverkad av Bo Halldin Larv 2003

Pga. pandemin sommaren 2020  höll Sommargården Planteringens café  stängt och den planerade programverksamheten fick ställas in. Planeringen inför 2021 är oviss utan café och verksamhet kan Sommargården fort bli en bortglömd oas. Under stängningen av Caféet har omfattande målnings- och förbättringsarbeten skett och även boende på Skaraberg har hjälp till vilket varit mycket positivt. År 2003 tillverkades nuvarande
namnskylt "Sommargården Planteringen" i massivt ekträ av konstnären Bo Halldin från Larv. Hösten 2020 har namnskylten renoverats -slipning, ommålning runt bokstäver och
emblem samt ytlig lackering - av Hans Knutsson från Skaraberg. En viktig uppgift i vår blir att bygga om portalen så att den på ett bra sätt bär upp den ganska tunga namnskylten.

"Vår önskan är att även framöver ta emot besökare på vår fina sommargård Planteringen" säger församlingens pastor Annica Lindahl. "Ett program med olika aktiviteter inkl. församlingarnas gudtjänster mm som lockar besökare även utanför församlingen är målet". Hans-Erik Karlsson instämmer och lägger till: "Vår vision om att erbjuda en mötesplats och oas för kropp och själ ligger oss varm om hjärtat och vår pastor är en viktig ledare och inspiratör för att utveckla innehållet i verksamheten".

Sommargården Plantering - en naturnära oas i Skara

Ett delmål får år 2021 är att skyltarna som hänvisar till Sommargården Plantering sätts upp inför säsongen. I centrala Skara kommer en av skyltarna att sättas upp och vid Brogårdsleden.

Pandemin kommer troligtvis att hålla kvar ett grepp över samhället men på Planteringen finns stora ytor och natur att erbjuda de besökare som söker sig dit. Här finns utrymme för alla, ung som gammal. Möjligheter för barn att springa av sig och leka, gunga eller sparka boll. Som alternativ kan man ta en promenad skogen, spela minigolf eller spela boule mm. Eller varför inte göra som tjuren Ferdinand, bara sitt ner och njuta av naturen och titta på  utsikten och lukta på blommorna under träden.