Milstenar från Västerplana

Stenhuggare på Kinnekulle
Stenhuggare på Kinnekulle

Det var staten som lagstiftade om uppsättning av de milstenar som man än i dag kan se utmed våra vägar i början av 1700-talet. Det var sedan landshövdingarna eller Kungl. befallningshavande som gav order om att beställa milstenar. Stenpatron Per Jonsson Stenhammar i Västerplana fick order om att tillverka dessa stenar. I skrift "Milstenar i Skaraborgs län gjord av Länsstyrelsen i Skaraborgs län planeringsavdelning meddelande 16/79 kom ca 800 milstenar att distribueras över Skaraborgs län.

Många stenhuggare blev sysselsatta med tillverkningen av milstenarna, nu nästan 300 år senare finns strax över 500 av dem kvar. Vid ändring av vägar och vägarbeten har många milstenar kommit bort. Det stora antalet stenar som tillverkades i Västerplana, visar vilken omfattning stenhuggeriet hade. 

Milstenarna hade ett praktiskt syfte. Resande som åkte skjuts från gästgivargårdarna, hade möjlighet att själva kontrollera att kostnaden för skjutsen inte blev större än vad som fanns stadgat i kungörelserna.  

I byn Västerplana finns två milstenar. Den som står i korset mot vägen till Husaby låg tidigare i väggropen, den sattes upp 1971. Det har berättats att denna milsten tidigare låg i stenhaget mellan Stenhuggaregården och missionshuset. Men då man tog bort muren hittades stenen och den blev sedan lagd i väggropen på andra sidan vägen. Den andra stenen i Västerplana står vid Stomma vall. Den är försedd med postament och är ganska framträdande, därför ser man denna milsten ibland på bilder och foton. Milstenen i Medelplana står vid Dalagårdens infart, den stod tidigae på andra sidan vägen i en syrenhäck. Ägaren till gården tyckte att den stod så nära vägen och olämpligt, att han flyttade den till nuvarande plats på 1940-talet. Den andra stenen i Medelplana står vid Kärrgården vid landsvägen.