Mönstersten, stenhuggarens texter och symboler

Stenhuggare på Kinnekulle

I fönstret i Västerplana kyrkas kor ligger en märklig stenskiva. Den är av grå kalksten och mycket vackert dekorerad. Skivan bär årtalet 1623 och det är stenens ålder, den har fina mönster och ornament.

Många har undrat över den dekorerade stenplattans syfte, riksantikvarieämbetet har betecknat den som ett solur eller timmasten, men det går inte att läsa någon tid med hjälp av stenen. Den riktiga betydelsen av stenen är helt enkelt en så kallad mönstersten för stenhuggare i Västerplana. När beställningar gjordes av gravstenar av olika utseende och format så kunde stenhuggaren ge exempel på  texttyper och symboler. På yttersidan av korfönstret i Västerplana kyrka står årtalet 1622 och Thomas Fehmans bomärke med ett stort F med två sneda staplar under bokstaven. Fehman bodde på Tyskagården och dog 1649.