1960-talet och nybyggnationer på Storgatan

Storgatan Lilla Edet Storgatan i Lilla Edet 2018

Då och Nu

Ett foto säger mycket om affärsverksamheten som fanns längs Storgatan och hur gatan har förändrats fram till idag. Då - på tidigt 1960-tal - ser vi till vänster affärsskyltar för Hildessons frisersalong, Agda Johanssons Skoaffär och Gustavssons Bageri. Järnhandel har i samband med att affären byggdes om flyttat entrén från hörnet till långsidan på huset mot Göteborgsvägen. Affärsytan fördubblades då Ullestads färghandel och Stendahls tobaksaffär flyttades in i det nybyggda HSB-huset (i slutet av 1950-talet), som vi ser till höger på fotografiet. På fastigheten ser vi också en skylt med texten Kjells Livs. I bakgrunden ser vi Gunnar Haegers (disponent på Edet Pappersbruk) nybyggda villa.

 Nu - året 2018 - finns Swedbanks fastighetsbyrå inrymt i HSB-huset och i fastigheten där bakom finns verksamheterna Studio M med kropps- och hårvård och Hjärtums redovisningsbyrå. Det äldre huset i korsningen Storgatan och Göteborgsvägen, där tidigare Järnhandeln huserade, har fått en ombyggd fasad. Några av de mindre trähusen längs Storgatans övre del har nu rivits, men Gunnar Haegers villa finns fortfarande kvar! 

Storgatan i Lilla Edet

Året 2018 vid korsningen Storgatan och Göteborgsvägen!