Brandkåren och Lilla Edets första kvinnliga fotograf

Storgatan Lilla Edet

1925 inrättades en riktig brandkår i municipalsamhället. Samhället fick anslag av landskommunen för att stå för brandkår även åt dem. Här står manskapet uppställda framför brandstationen på Storgatan, i byggnaden fanns även Polisstationen. 

Storgatan Lilla Edet

Vy över Storgatan från öster på 1930-talet. Den stora vita byggnaden i fonden är Kraftstationen, som byggdes på den plats där Lilla Edets pappersbruk tidigare låg. Kraftstationen byggdes 1926. Längst bak till höger i bild, strax söder om bron över älven - bron som också den byggdes 1926 - syns Inlands Pappersbruk. Den 8 maj 1896, på dagen två år efter första spadtaget, startade driften av Ströms Trämasse Fabriks Aktiebolag. Den 18 april 2012 producerades den sista moderrullen kartong på Inlands Kartongbruk. Därmed sattes punkt för 116 år av kartongtillverkning på ön Inland i Göta Älv.

Storgatan Lilla Edet

Fridhemshusen - dessa hus uppfördes av den s.k. "nödhjälpskommitten" för de som drabbades svårt och blev utan bostad vid storbranden 1888. Fridhemshusen byggdes längst upp i backen i öster på Storgatan och dessa hus finns fortfarande kvar.

Storgatan Lilla Edet

Kortegen med Realskoleelever stannar till vid Dagmar Nyströms ateljé för traditionsenlig examensfotografering. Dagmar Nyström övertog fotograf Albin Berns och fotograf Sandbloms fotoateljé år 1926. Dagmar Nyström var Lilla Edets första kvinnliga fotograf och hon drev sin fotoateljé i flera decennier. En stor del av fotografierna från denna fotoateljé på Storgatan finns bevarade och tas om hand av fotogruppen EdetGruppen.