Stora Hotellet och äreporten för kungligt besök

Storgatan Lilla Edet

Det första hus man träffar på vid Storgatan, då man kommit över bron, är Stora Hotellet. Hotellet byggdes efter branden år 1888 på exakt samma ställe där Lilla Edets gästgivargård legat innan branden. Denna bild är dock tagen tio år innan bron var byggd för av flaggningen och äreporten framgår att det är onsdagen den 25 oktober 1916, då invigningen av Trollhätte kanal efter ombyggnaden gick av stapeln. Invigningen förrättades av konung Gustav V i närvaro av prins Carl och prinsessan Ingeborg, prins Wilhelm, medlemmar av regeringen, chefer för centrala ämbetsverk, landshövdingar, kommunala representanter m.fl. Ett extratåg hade avgått från Göteborg till Lilla Edet. Sällskapet tog sedan en promenad från stationen genom samhället och över dammen till slussen och de väntande ångarna, med vilka färden uppför kanalen till Trollhättan och Vänersborg företogs. Längst ner vid äreporten hade pappersarbetarna sin affär och där vi ser en skylt uppsatt var en affär som hette Lilla Edets Uppköpsaffär, man köpte bland annat lump och stickylle. När vi kommer upp på Storgatan har vi längst till vänster ingången till hotellet och i dörringången står till vänster Hotellägare Mårtensson och på nedre trappsteget står hotellvakten, sedan har tre pojkar passat på att bli fotograferade. Vid entrén till cigarraffären står till vänster Helga Magnusson och ägaren Johannes Stendahl, intill honom står en man som heter Edvin, han var gårdskarl på hotellet, och längst till höger en pojke som säljer tidningar.

 

 

Storgatan Lilla Edet

Vy längs Storgatan mot öster. Till höger Eliasson och Andersons hus samt bortom detta Brobecks hus och däremellan gick Kyrkogatan.

Storgatan Lilla Edet

Detta kort är taget när återuppbyggnaden av Lilla Edets centrum var som störst efter storbranden 1888. Det är Storgatan som syns till vänster på bilden. Storgatan har sin början vid älven och sträcker sig genom samhället i riktning mot öster upp till gamla Edsvägen, eller där nuvarande E45 går förbi samhället. Storgatan benämndes tidigare ”Stora vägen”.