Storgatans alla butiker på 1910-talet

Storgatan Lilla Edet

Vy över Storgatan från öster i mitten av 1910-talet. Husen är från vänster Axel Wåhlins, gamla Apoteket, Brobecks och i fonden Eliasson & Anderssons hus. Till höger skymtar Säwströms och Grönvalls hus. Fotograf är Albin Berns som syn längst fram till vänster på bilden. 

Storgatan Lilla Edet

Wåhlins fastighet på Storgatan. Axel Wåhlins Manufaktur och Kortvaruhandel var till vänster i undervåningen och till höger var postkontoret inrymt. På övervåningen hade familjen Wåhlin sin bostad. I övervåningen i det lilla huset bakom hade fotograf Albin Berns sin bostad och ateljé, i våningen under bodde skräddare Carl Fredrik Wåhlin, som var en broder till Axel.

 

Storgatan Lilla Edet

Detta hus låg bakom dåvarande Wåhlins fastighet. I andra våningen hade fotograf Albin Berns sin bostad och ateljé. Fotograf Sandblom efterträdde honom i fotoateljén och efter honom kom fotograf Dagmar Nyström (från år 1926), innan hon gifte sig med ingenjör Grönvall och flyttade över till Grönvalls hus. På bilden framför huset står till vänster fotograf Albin Berns och mannen till höger med hatt är Axel Wåhlin. I botten av huset har varit flera hyresgäster, bl.a. en charkuteriaffär.

Storgatan Lilla Edet

Storgatan på senare år

På denna bild är husen från vänster Säwströms och Grönvalls fastigheter, och det stora huset som garvare Carlsson lät bygga år 1915. Nu har posten flyttat in här från Wåhlins huset mitt emot.

Storgatan Lilla Edet

På Storgatans andra sida från garvare Carlssons fastighet har vi närmast Säwströms affärsfastighet och därefter kommer Grönvalls, med bl.a. en skylt om att det finns frisör i fastigheten. Det var Bröderna Andersson som hade sin salong där en tid.