Prisma Västra Götaland

Stridsberg och Biörcks stämpelur

stridsbergochbiörcksstämpelur.jpg

En berättelse om Stridsberg och Biörck i Trollhättans stämpelur.