Varvsanläggningen vid Göta Älv

Sverre Varv & Mek. Verkstad var efter dåtidens mått en relativt stor varvsanläggning, med byggnader för ett flertal olika funktioner. I den stora verkstadsbyggnaden fanns på bottenvåningen en mekanisk verkstad, tunnplåtslageri och kontor för driftsingenjören och verkmästare. Övervåningen inrymde kontor för varvschef, ritkontor och verkstad för riggning av fartygsmodeller samt montering av andra modeller som tillverkades. I byggnaden fanns också en måleriverkstad och ett marketenteri (matsal) för de anställda.

Av varvets övriga anläggningar fanns en större skrovhall vid slipens övre del. Här kunde ett 50-tons skrov till en fiskebåt byggas. I skrovhallen fanns också skeppsbyggmästarens kontor. Vid sidan om hamnbassängen fanns slipspelet. Inför byggandet av isländska fiskefartyg visade sig skrovhallen vara för liten. 1945 uppfördes därför alldeles söder om skrovhallen ett skyddstak, där två 78 tons skrov kunde byggas samtidigt på stapelbäddarna.

Bredvid skrovhallen fanns timmermansverkstaden, där lustbåtarna byggdes. Därutöver fanns en byggnad för spantutslag, en smedja och några varvsskjul för uppläggning av lustbåtar. Varvet hade en blocksåg och en rälsbana ledde till denna från kajen, där pråmar som transporterade virket lastade av. För torkning av virket fanns virkesskjul. I den stora hamnbassängen ut mot Göta älv låg fiskebåtar för utrustning. Här sjösjösattes båtarna från slipen ut i bassängen.

1960 brann flera av byggnaderna på varvsområdet, bland annat modellverkstaden. Ett femtiotal båtmodeller brann då upp. Denna kom senare att återuppföras som en modern modellverkstad i betong, som fortfarande finns kvar på nuvarande industriområde. 1987 drabbades företaget av en ny brand då tre varvsskjul brann ner till grunden.

1993 upphörde tillverkningen av fartygs- och industrimodeller och verksamheten vid Sverre Varv & Mek. Verkstad lades då ner.