Här visas ett antal fotografier från Teaterhusets och dess epok i Skara