Teaterhuset blev matvaruaffär

Teaterhuset som gick upp i rök

Kommunalråd Ewald Lindström (C) uttalade sig i SkLT 30 december 1981 och slog fast att Skara nog inte skulle ha råd att bygga nytt teaterhus inom de närmaste fem åren.
Det kom dock att dröja längre än så, närmare bestämt tolv år, denna gång på privat initiativ. Hösten 1993 lät Stadshotellet bygga Rosers salonger. Lagom till Mats Ljungs nyårsrevy hade premiär samma år hade Skara återigen en teaterscen.

Innan branden hade Teaterhusets existens diskuterats under många år, några framförde krav på rivning medan andra krävde att huset skulle renoveras. Ruinerna efter det nerbrunna teaterhuset hade knappt slutat ryka förrän diskussionerna åter var igång om vad som skulle hända med teatertomten. Det fanns tidigt ett förslag om att bygga ett bibliotek och allaktivietshus.

Resultatet blev något helt annat än vad de politiska diskussionerna handlade om. Biblioteket hamnade intill det gamla Biblioteket och på teaterhustomten byggdes en matuvaruaffär med bostäder. En 76-årig epok gick ur tiden men minnena finns kvar hos många Skarabor.