Aktiviteter och övriga verksamhetet i teaterhuset

Teaterhuset som gick upp i rök

Teater, konserter, revyer - I den stora salongen med läktare rymde upp till 400 besökare, här spelades teater, opera, operetter, konserter, revyer mm. Efterfrågan på biljetterna var stor och föreställningarna gick för fulla hus. 

När det var paus i föreställningarna besökte både aktriser och pubilken Teaterkaféet och fyllde på med läskande drycker eller kaffe. Aktriserna kunde nå kaféet direkt från scenen, i rummet hade då ägaren till kaféet dukat upp med kaffe, drycker och tilltugg.  

Föreställningar med kända skådespelare från Dramaten och Riksteatern var vanligt i Teaterhuset. Framstående artiser som Inga Tidblad, Naima Wifstrand, Anders de Wahl, Ernst Rolf och Karl Gerhard gästade Skara. Dessa föreställnkingar lockade mångadet var inte ovanligt att man började köa vid 4-tiden på morgonen för att få sina biljetter. 

Teaterhuset som gick upp i rök

Ostmässa - Precis som så mycket annat vandrade ostprovningarna av rättviseskäl runt mellan olika skaraborgska städer men år 1907 beslutades att samtliga provningar och utställningar av smör och ost skulle hållas i Skara. Det blev billigare så. Denna verksamhet fortsatte sedan ända fram till 150-årsjubileet 1995. Vägen fram innebar bildandet av Skaraborgs läns mejeriförbund år 1932. En av förbundets viktigaste uppgifter var att verka för kvalitetsförbättringar i alla led. Det var därför ett naturligt steg att Skaraborgs läns mejeriförbund övertog ansvaret för ost- och smörutställningarna. För att sätta ytterligare fart på produktutvecklingen utarbetade Svenska Mejeriers Riksförening (SMR) gemensamma riktlinjer för alla ost- och smörprovningar i Sverige.

Provningarna och utställningen i Skara kom snart att inta en särställning och blev så småningom riksbekant. Från att ha börjat som en intern angelägenhet för fackfolk utvecklades de årliga provningar och utställningarna till att från och med 1963 även innehålla mässa och marknad för allmänheten. Det vill säga det ostälskande svenska folket.

Ostmässan hölls i begynnelsen i det gamla Teaterhuset mitt i Skara i den stora salen. Sista året i Teaterhuset var 1963, den nya idrottshallen vid Vilan fanns klar och här fanns större möjligheter att ordna utställningar mm.

Bio  Omkring 1915 slog filmen igenom i Sverige. Teatern blev även Bio i möbelhandlare Albert Barknertz regim. Redan tidigare hade kringresande filmvisare gästat teaterhuset. Apparaten stod i salongen mitt bland publiken och förevisade berättade om innehållet allt eftersom handlingen flimrade fram. Det var i bions barndom. Seriefilmer på fra och fem helproram hörde till "De tre musketörerna" och "New-Yorks hemligheter" var spännande.

En kväll kom "Titanics undergång filmen efter den gripande verkligheten". Barknertz slog på stort. Han skaffade en orgel och på den spelades "Närmare Gud till Dig". Det var en effekt. Själve borgmästaren reste sig upp i bänken.

Filmvisningen sköttes av Bio-Jonsson och dessa kom naturligtvis att påverka teaterförställningarnas utbud framöver. 

Dans - Dans med Tjolitta förekom i den stora salen ( A-salen), det dansades så det gungade i golvet många har undrat hur golvet kunde hålla. I  Lilla Salen (B-Salen)som var hälften så stor som A-salen skedde brottning, bordtennis, schack mm.

Bridge - spelningen skedde i Lilla Salen (B-Salen)

Bordtennis - spelet skedde i  Lilla Salen 

Schack - Schack spelades  Lilla Salen

ABF - En trappa upp låg ABF-lokalen med eget bibliotek. Verksamheten flyttade i början av 1960-talet till det nya affärs- och bostadhuset där Sockerbagar´n fanns.

Skara Fotoklubb -  bildades 1941 och då pågick andra världskriget, vilket gjorde det svårt att få tag på utrustning, film och kemikalier. Fotografering av en dyr, exklusiv och tidskrävande hobby och mansdominansen var näst intill total. När Skara fotoklubb fick en egen lokal i det gamla teaterhuset på 1950-talet tog verksamheten dock fart ordentligt. Vid den våldsamma teaterhusbranden förstördes tyvärr klubbens samling av gamla Skarabilder.

I källaren startade en gång i tiden Konsum sin verksahet. Sedan rörelsen flyttat till Nordins på Marumsgatan flyttade en plåtslagerifirma in i lokalen.

I Teaterhuset var det full ruljans av olika företag. I källaren huserade Br. Karlssons Plåt,  Målare "Slogga" Falk, Skaras Elektriker och även Stadens trädgårdsförvaltning hade ett lager i källaren.

 

Teaterhuset som gick upp i rök

Boxning - Skara Boxningsklubb bildades av Gustaf Arvidsson, John Larsson och Folke Andersson 1942. Bland klubbens kändaste boxare fanns Kalle "Korpen" Abdersson, Adof Hassel, Uno Ljungströ, Lennart Andersson och Kurt Jansson. År 1951 fanns endast 10 medlemmar kvar, man tvingades att kasta in handuken. Men år 1956 var intresset för boxning stort bland ungdomar och året efter blev Ingvar Walls distrikmästare i bantamvikt för juniorer. År 1958 anordnades en boxningsgala på Teaterhuset där flera skarapojkar gick sin första match med varierande resultat. Intresset för boxningen minskade åter och år 1959 upphörde verksamheten för gott.

Brottning - I Teaterhuset utövades brottning, många kända brottare med goda resultat som lockade stor publik.

Teaterhuset som gick upp i rök

Skara Amatörklubb (SAK) - Redan på 1920-talet fanns i Skara två revymakare, vilka kallades "Skepparn" och "Smulo" deras rätta namn var Fredrik Johansson och Erik Wasston. Till att börja med spelade dessa två ihop, men senare också var för sig. Här nämns Gertrud Barknertz som revyprimadonna.

Under några år från 1938 skrev och regisserade Georg "Slampen" Svanteson lokalrevyer. Fram till 1941 var han även aktiv på scenen.

På näst sida kan du läsa mer om Skara Amatörklubb och alla nyårsrevyer som lockat många besökare till Skara. Bilden till höger visar en av Lennart Lindén som var en av de aktiva i föreningen i en rolltolkning, bilden från 1964 av Stig Rehn.