Teaterhuset byter ägare

Teaterhuset som gick upp i rök

Vid två tillfällen bytte Teaterhuset ägare. År 1915 såldes IOGT byggnaden till Skara Teater AB och år 1937 köpte Skara stad byggnaden.  I samband med kommunens övertagande gjordes även en reparation- och ombyggnad. Det speciella tornet och takkuporna togs bort, även fasaderna förändrades och de dekorativa detaljerna i rött tegel försvann. 

År 1965 när Teaterhuset funnits i 60 år hade lokaltidningen SKlt en artikel där det konstaterades att teaterbyggnaden egentligen var ful, men att den fortfarande var funktionell trots att den var felbyggd på flera väsentliga punkter.

Läktarna i teatersalongen hade flera s.k. "döda" platser. Ungefär samtidigt satte brandskyddet stopp för danstillställningar i lokalerna, det är flera skarabor som har berättat att golvet gungade när det var dans i teaterhuset, att byggnaden inte rasade var ett under. Väggarna var helt uppförda i tegel och saknade stöd i form av gjutning eller armering