Starten på en epok

Teaterhuset som gick upp i rök

Under slutet på 1800-talet och på 1900-talets början växte många olika folkrörelser allt starkare i Sverige, så också i Skara. Inom nykterhetsrörelsen bildades år 1882 två loger inom godtemplarorden; logen Skaraborg 145 och Pingstliljan 171.

Det var dessa två godtemplarlogerna som kom att bygga det pampiga huset i korsningen Skaraborgsgatan (f.d. Storgatan) - Klostergatan i centrala Skara det s.k. Teaterhuset även tidigare kallat Godtemplarhuset.  

Teaterhuset som gick upp i rök

År 1905 kom teaterhuset till stånd. Byggnationen blev mycket kostsam. Plåtslagarmästare Karl Grönlund en trogen godtemplare i Skara, han var en av dem som räddade ekonomi så att bygget av teaterhuset kunde slutföras. (På bilden till höger Grönlunds Plåtslageri dåvarande ägare Frans Grönlund med sönerna).

När huset äntligen stod klart detta år handlade det bara om fest och stora framtidsplaner för stadens nya teater och mötesplats för alla skaraborna. Framtidstron var stor i staden, ett allaktivitetshus som kunde erbjuda allt från teater till bio, dans och föreningsliv.