Huset exteriör och interiör

Teaterhuset som gick upp i rök

Teaterhuset eller Godtemplarhuset som det också kallades ritades av arkitekt G. Johansson.

Från början var teaterhuset en vacker sekelskiftesbyggnad. Fasaderna var putsade och hade dekorativa detaljer av rött tegel. Taket täcktes av skiffer och huset byggdes med takkupor och ett torn vid det fasade hörnet mot nordost över huvudentrén till teatern. 

Huset var byggt i tre våningar och över huvudentrén mot gatuhörnet fanns på fjärde plan en tornkammare med flaggstång och hög tornhuv.

Från en port på Klostergtan gick trappor upp till två lägenheter, en på andra våning och en på tredje våning, den senare avsedd för vaktmästare. Intill fanns en stor festsal. Ännu en trappa och port från Klostergatan ledde till Teaterkaféet.

En ingång från västra delen av byggnaden förde till scenutrymmena. På tredje våning "Lilla Salen", denna var avsedd för sammantäden och klubbmöten.

Långt senare i slutet på 1930-talet i samband med att staden tog över byggnaden försvann bådet tornet och takkuporna. 

Teaterhuset som gick upp i rök

På första våningen fanns den stora teatersalongen med dörrar in till varje bänkrad. På denna våning fanns även ett teaterkafé med ingång från Klostergatan 12. 

Utefter tre sidor i andra våningsplanet fanns stora läktare. Några år efter invigningen inrymdes även Skaras första folk- och lånebibliotek på andra våningen.  Det fanns plats för ca 400 besökare i teatersalongen.

Valter Hösli var scenograf på 1950-60-talet och var mycket duktigt på att skapa och dekorera scenen i de olika föreställningarna. Med endast några penseldrag så trollade han fram dekorer så att man som besökare flyttades till en ny miljö.

På tredje våningen fanns möteslokaler som användes av Godtemplarna samt som danssalong. Sal A. Bridge-klubben hade sina möten och spelkvällar i en lokal intill denna kallades Sal B och var ungefär hälften så stor som Sal A. 

Tre lägenheter fanns inrymda i teaterhuset, en av dessa på våningsplan två och två på tredje våningen.

Husets källarlokal hyrdes ut till bl.a. ostlager, äggpackeri, plåtslageri. Här fanns även olika föreningslokaler bl.a. Skara Fotoklubb, Brottningsklubben, Skara Amatörklubb (SAK amatörteaterföreningen). ABF hade även sitt kansli i teaterhus under en period innan de flyttade till det nya huset på Skaraborgsgatan 25 där Sockerbagar´n låg.