Lastångare, passagerarfartyg och bogserbåtar

Thorskogs slott
Thorskogs slott
Thorskogs slott
Thorskogs slott

Olof Trätälja byggdes 1879 och var det första järnfartyget från Thorskogs Skeppsvarv. Detta är sannolikt Sveriges äldsta lastfartyg som fortfarande är i kommersiell lastfart. Fartyget levererades till en kund i Säffle och fick namnet Olof Trätälja efter den värmländske vikingahövdingen. Idag heter fartyget M/S Sydfart och har hemmahamn Kalmar.

På fotografiet överst passerar hon Hisingebron på väg till Säffle. Året är 1924. Foto Lars Johansson (Negativarkiv Fotopumpen).

S/S Sydfart är idag K-märkt, vilket innebär att fartyget har ett stort kulturhistoriskt värde och att fartygets karaktär främjar kunskapen om sjöfartshistorien i svenska farvatten (fotografi 2).

Lastångaren S/S Ingvar byggd vid Thorskogs Mek. Verkstad och Skeppsvarv. Målning av I. Malmsjö 1908 (fotografi 3).

Ritning över lastångaren Ajax, byggd vid skeppsvarvet 1884 (nedersta fotografiet).

Thorskogs slott
Thorskogs slott
Thorskogs slott
Thorskogs slott

Nordre Elf var ett av de passagerarfartyg som byggdes vid Thorskogs Mek. Verkstad och Skeppsvarv. År 1898 byggdes fartyget och gick på traden Göteborg - Kungälv - Kornhall fram till 1917. Efter en kort tid i Stockholm som "Rollo", fick hon namnet "Örnsköldsvik" och gick mellan Örnsköldsvik och Härnösand i över tjugo år. Därefter trafikerade fartyget sträckan Stenungsund och Höviksnäs mellan åren 1940 - 1960 under namnet Hakefjord III. Byggdes sedan om till bilfärja och gick mellan Ellös och Rågårdsvik som Ellösfärjan. Fartyget är idag ett flytande kontor i Oslo.

Bogserbåten Rex byggdes 1902. Efter att ha haft olika ägare kom båten till Strömsholms kanal. 1950 såldes båten och efter att ha haft olika ägare kom den tillbaka 1954 för att bli museibåt. Första försöket misslyckades då den sjönk, men nya ägare bärgade den och i början av 1970-talet kunde den gå för egen maskin. Efter fortsatta renoveringar då bland annat ångpannan från systerbåten IngaMaj isattes, så var den 1992 återställd i orginalutförande.

Ångmaskinen i Rex är på 80 ihk och av den typ som A Egidius Elling konstruerade 1886. Maskinen har den av Elling patenterade slidrörelsen som inte har någon excenter, utan tar rörelse från vevstaken. Den är utrustad med expansionslid på både hög- och lågtryckscylindrarna. Den är den idag enda körbara maskinen från Thorskog.

Bogserbåten Hjalmar byggdes 1919 och var bland de sista av de drygt 40 bogserbåtarna av denna typ. De var ofta försedda med fällbar styrhytt och skorsten för att komma under låga broar. De användes oftast för pråmbogsering och lättare isbrytning. Omkring 20 av dessa båtar finns fortfarande kvar i olika skick, som arbetande bogserbåtar, som museifartyg eller i olika stadier av renovering (nedersta fotografiet).

Fotografier: Varfs- och Sjöfartshistoriska Föreningen i Göta älvdalen (där inget annat anges)