Petter Larsson anlägger skeppsvarv och mekanisk verkstad

Thorskogs slott

Smedja och järnmanufaktur

Från tidigaste 1700-talet startades en smedja i Thorskog - nära älven med dess transportmöjligheter. Vid 1730-talet utvecklades smedjan till ett järnmanufakturverk och dåvarande ägaren Olof Wenngren byggde en herrgård och anlade en park och dammar på platsen. Ett trettiotal år senare övertog Petter Larsson egendomen Thorskog och startade 1867 ett skeppsvarv för nybyggnationer av trä-, komposit- och stålfartyg.

Vy över Thorskogs Mek. Verkstad och Skeppsvarv år 1923. Thorskog var en bruks- och lantegendom tillhörande Västerlanda socken. Handkolorerat vykort. Foto: Varfs- och Sjöfartshistoriska Föreningen i Göta älvdalen.

Till varvet uppfördes också en mekanisk verkstad där ångmaskiner, ångpannor, vinschar, ankarspel, mm tillverkades. Vattenkraft till produktionen ombesörjdes genom uppdämning av Stendammen, som låg strax ovanför herrgården.

De olika verkstadsbyggnaderna låg de första åren vid det äldre manufakturverket, i anslutning till kraftkällan uppe vid dammen. Detta var opraktiskt då man fick transportera de tunga produkterna ner till stapelbäddarna vid älven med häst och vagn. På 1880-talet flyttades därför verkstäderna ner till älven. Kraftkällan var då till en början ett problem. Vattenkraften gick med lindrift, men detta förbättrades genom att låta vattnet löpa i rör till verkstäderna där man hade turbiner. Till Thorskog hörde ett lantbruk och även ladugården fick turbin till mjölkmaskinen.

Thorskogs slott

Nybyggnationer och rederiverksamhet

Över 200 båtar av olika typer byggdes vid varvet under de nästan 50 åren som skeppsvarvet var igång. Av dessa är 170 kända till namnen. Över 80 lastångfartyg, 50 bogserbåtar, 7 passagerarbåtar, 5 fiskeångfartyg, 4 segelfartyg och 2 ångslupar är kända, men det finns bevarade ritningar på fler båtar som inte går att identifiera. Av dessa finns fortfarande ca 30 kvar och några är fortfarande i drift.

Thorskogs Mekaniska Verkstad ca 1894. Foto: Varfs- och Sjöfartshistoriska Föreningen i Göta älvdalen.

Varvet kunde själva tillverka det mesta till båtarna. På varvet fanns gjuteri och mekanisk verkstad där ångmaskiner och ångpannor tillverkades. Även verktygsmaskiner och annan utrustning som till exempel lokomobiler tillverkades här.

Peter Larsson bedrev även rederiverksamhet, vilket gjorde att skeppsbyggeriet kunde hållas igång även om det inte fanns beställningar. Ett annat sätt att hålla en jämn produktion var samarbetet med firman Andersson & Lindberg, som beställde inte mindre än tio bogserbåtar och några lastångare. Dessa såldes vidare när man hittade köpare. Andersson & Lindberg var även leverantörer till varvet av plåt och annan utrustning.

Thorskogs Mek. Verkstad och Skeppsvarv var i drift fram till 1926. Varvet var mycket lönsamt och när Petter Larsson gick bort 1912, så hade han skapat sig en förmögenhet. Mellan åren 1912 – 1926 drevs varvet av Eskil Larsson, son till Petter Larsson. År 1926 avled sonen Eskil, endast 50 år gammal och samma år gick Thorskogs Mek. Verkstad och Skeppsvarv i konkurrs.

Källa: "Varv och sjöfart på Lödöse museum". Skrift Lödöse museum och Varfs- och Sjöfartshistoriska Föreningen i Göta älvdalen, 2017.
Fotografier: Varfs- och Sjöfartshistoriska Föreningen i Göta älvdalen (där inget annat anges)