Varvsanställda och lantarbetare vid Thorskogs bruks- och lantegendom

Thorskogs slott

Varvsanställda och lantbruksarbetare

Lantarbetare på Thorskog. Foto Varfs- och Sjöfartshistoriska Föreningen i Göta älvdalen

På Thorskog fanns en varierande arbetsstyrka, beroende på arbetsorder och de nybyggnationer som just då var aktuella vid skeppsvarvet och den mekaniska verkstaden. Allt mellan 30 och 300 personer kunde vara anställda och det var vid större nybyggnationer eller större ombyggnader av fartyg som antalet båtbyggare och varvsarbetare var som flest. Lantbruket vid Thorskog krävde också en stor arbetsstyrka och här kunde mellan 20 – 30 personer vara städslade.

Lönerna på Thorskog var i regel lite lägre än vid andra varv i området, men boendet ingick ofta och man hade en möjlighet att arrendera en tomt för att bygga eget. Jordlotter för egen odling fanns också. Mellan åren 1870-talet och 1919 var den normala arbetstiden 58 timmar i veckan. Först 1920 minskades arbetstiden till 48-timmarsvecka.

 

Thorskogs slott
Arbetsstyrkan vid byggnation av ångfartyget Sverker året 1916. Foto Varfs- och Sjöfartshistoriska Föreningen i Göta älvdalen.

Sverker var ett av fem fartyg av denna typ som byggdes vid Thorskogs Mek.Verkstad och Skeppsvarv. De övriga var Ingvar (1903), Leif (1905), Atlas (1909) och P. Larsson (1914). Dessa var utrustade med en ångmaskin på 310 ihk av varvets tillverkning. Fartygens konstruktör var A. Lindfors i Göteborg och enligt Hugo Hammar som medverkade vid framtagning av fartygstypen så byggdes totalt 36 fartyg av denna typ vid varven i Göteborg och i Thorskog och Lödöse.

Byggtiden för lastfartyget Sverker var från kölsträckning till leverans troligen omkring ett år. Längd på fatyget 46,2 m, bredd 8,11 m och djup 3,59 m. Järnskrov.

Sverker levererades i april 1916 och var troligen ett spekulationsbygge. Fartyget köps av Rederi AB Sverker i Göteborg, ett rederibolag som bildats i juni 1916. I mars 1917 köps fartyget av Rederi AB Simrishamn för 450 000 kr. Fartyget fick senare andra orter som hemmahamn, bland annat Norrköping under ett antal år.

I september 1947 minsprängs Sverker på resa Stockholm - Szezecin/Stettin med järnmalm och 13 mans besättning. En våldsam explosion inträffade på babords sida i fartygets omedelbara närhet. Fartyget sjönk hastigt med aktern före. Klockan 11.35 var besättningen nödgad att överge fartyget och ett par timmar senare låg fartyget på havets botten. Samtliga i besättningen räddades av en tysk fiskebåt.

På fotografi syns arbetsstyrkan 1916 och i bakgrunden skrovet till lastfartyget Sverker:
Rad 5: Theodor Andersson, Johan Nilsson, Petter Lewin, Karl Abrahamsson (framför Petter), Axel Svensson, Einar Andersson, J A Svensson, Henry Johansson, Gunnar Andersson, Elling Johansson, Anders Magnusson, Eric Adamsson, August Bengtsson och verkmästare August Olsson.
Rad 4: Klaes Engelin, Adolf Andersson, Anders Lindberg, Adolf Hansson, Martin Amnell, Petter Johansson, Alfred Engelin, Julius Hansson, Albin Nilsson, Karl Johansson, Vilhelm Johansson, Tor Olsson, Fritz Nilsson, Daniel Augustsson, Ernst Karlsson och Anton Andersson.
Rad 3: stående Birger Eliasson, Hugo Andersson, Carl Engelin, Algot Hake, Edvin Johansson, Sterner Hake, Valfrid Wallin, August Andersson, Erik Karlsson, Natanael Olsson, August Hake, Leander Svengren, C J Mattsson, August Bengtsson, Axel Svanlund, Karl Hansson, gjutare Alfred Johansson, Alfred Johansson från Romelanda och gossen Sven Amnell.
Rad 2, sittande: Einar Hake (Magnusson), Ivar Nilsson, Johan Karlsson, Oscar Albinsson, Alfred Samuelsson, Hilde Wallgren, Janne Bengtsson, August Svensson Kroken, förman Martin Andersson, smeden Oskar Pettersson, Benjamin Andersson, Albin Andersson, Knut Lundgren och David Augustsson.
Rad 1 sittande: Knut Pettersson, Henrik Johansson, Artur Johansson, Eold Karlsson, Hjalmar Karlsson, Gunnar Johansson, Sven Augustsson och Gustav Svengren.
Källa: Varfs- och Sjöfartshistoriska Föreningen i Göta älvdalen.
"Varv och Sjöfart på Lödöse museum" av Lödöse museum och Varfs- och Sjöfartshistoriska Föreningen i Göta älvdalen
Thorskogs slott
Thorskogs slott
Lastfartyget Sverker och ritning av densamma. Foto: Varfs- och SjöfartshistorIska Föreningen i Göta älvdalen.