Tidaholms Bruk - pionjärer inom biltillverkning

De flesta lastbilar och bussar vi idag möter på de svenska vägarna är tillverkade av Volvo och Scania. Om historien velat annorlunda skulle vi också kunna se tunga fordon på vilka det står "Tidaholm" i fronten.

Berättelsen är skapad av

Förvaltningen för kulturutveckling

Medverkande

Kjell-Åke Storm, Tidaholms museum