Till försvar för den mekaniska vågen

I en röd byggnad intill Tånga camping visas en bred samlingnyttoföremål och scenerier med både historisk och nostalgisk prägel. Efter 50 år av samlarkärlek äger Tore i dag en av landets största samlingar av vågar, vikter och mått.  Ur NAV:s nyhetsbrev nr 2 2021.

Medverkande

Karin Askberger, skribent och Tore Johansson, grundare av museiföreningen Pyndaren som driver Vårgårda Nostalgimuseum.