Prisma Västra Götaland

Till försvar för den mekaniska vågen

Tore Johansson.JPG

I en röd byggnad intill Tånga camping visas en bred samling
nyttoföremål och scenerier med både historisk och nostalgisk prägel. Efter 50 år av samlarkärlek äger Tore i dag en av landets största samlingar av vågar, vikter och mått. 

Ur NAV:s nyhetsbrev nr 2 2021.