Prisma Västra Götaland

Tudor i Nol

Batteriladdare, selenlikriktare

Tudor i Nol kallades en batterifabrik som placerades i orten Nol. Genom närheten till Göta älv gavs goda förutsättningar för verksamheten som kom att prägla hela samhället under lång tid. Idag ryms flera mindre företag i dess gamla lokaler, och även om Tudor lämnat Nol har verksamheten fortsatt.

Berättelse skriven av Martina Wahlberg