50 år totalt i tryckeribranschen

Typograf

År 1994 trycktes tidningen i en upplaga på mer än 20 000 exemplar. Som mest fanns fler än 100 anställda. Denna summa inkluderar även de lokala redaktionerna och 25 typografer.

Med stolthet minns Bengt sina år som typograf. Det blev 47 år på Skaraborgs Läns Tidning och tre år vid Affärstryckeriet Lidköping. År 1994 gick han i pension efter ett 50-årigt långt arbetsliv.  
Visst var det med vemod, men Bengt insåg även att den digitala utvecklingen stod och bankade på porten och motivationen att lära nytt fanns inte till fullo. Bengts engagemang i Skara Gille som skrivare i 5 år och ålderman i 11 år samt som guide vid Västergötlands Museum i 12 år fyllde mycket av tomrummet efter arbetet. Ännu är Bengt aktiv inom Skara Gille, och sedan flera år vid "Lilla julafton" som arrangeras i Båtsmanshuset inför varje julhelg läser Bengt dikten "Tomten" av Viktor Rydberg. Förra året var han även mötesordförande vid Gillets årsmöte 2018.

En föreningsmänniska har Bengt alltid varit. Han är även engagerad i Odd Fellow, Skara Manskör och medlem i ytterligare några föreningar.  Tillsammans med Skara Manskör samt respektive gjordes en resa till USA, denna glömmer han aldrig. I USA färdades kören med buss ca 400 mil och uppträdde bl.a. tillsammans i en jättestor kör på 300 personer och i FN-husets entréhall.