Stora händelser inom tidningsbranschen

Typograf

Skara Tidning - Skaraborgs Läns Tidning var en av Sveriges äldsta tidningar som startade år 1813. Tidningen var väl ansedd i branschen. Under alla år som Bengt arbetade har många journalister gått vidare till bl.a. SVT och SR, det händer ofta att han ser och hör gamla kollegor i media.

1943 köptes tomten i hörnet Klostergatan-Skaraborgsgatan, samma år fick tidningen tillstånd att uppföra en presshall där.
När man gick från blysättning till fotosättning var det inte helt problemfritt, det blev arbetsdygn som man helst ville glömma, en hektisk tid och det hände att telefonen ringde mitt på natten - då var det bara att ge sig iväg till arbetet. Men alla tidningar kom ut i tid och det var ju det som räknades.

Tidningen gavs ut tre dagar per vecka. År 1953 kom en stor förändring vilket innebar att man utökade utgivningen till sex dagar per vecka. Anledningen till att detta var troligtvis konkurrensen. De flesta tidningarna i närkommunerna hade tredagars utgivning och nu kunde tidningen i Skara även ta marknadsandelar i närliggande kommuner t.ex. när bandylaget Villa i Lidköping spelat bandy, då kunde Skara-tidningen vara först med nyheten i tidningen.
När tidningen blev 6-dagarstidning jobbade Bengt 2-skift, en vecka natt och en vecka dagtid. Då blev det lite svårt med det sociala livet och föreningslivet.

Den resterande delen av tidningshuset planerades och flytten gick 1955. Sättning och tryckningen skedde då i samma fastighet vilket förenklade arbetet mellan de olika avdelningarna.

Skaraborgs Press, det nya avancerade tryckeriet (vid Coop) startade 1981 och var ett av Sveriges modernaste tryckeri. Här trycktes Skaraborgs Läns Tidning, Falköpings Tidning, Nya Lidköpings tidning, Västgötabladet, Skövde Nyheter fram till mitten av 1990-talet. När Skövde Nyheter fick ekonomiska svårigheter gick Herenco och Nya Lidköpings Tidningen in och tog över Skövde Nyheter, ett samarbete som bröts i januari 1995.
År 1996 slogs de Herecoägda tidningarna i Skaraborgs län samman till Västgötatidningar AB under de gamla namnen. Tryckerisamarbetet med Nya Lidköpings Tidning bröts.  Skaraborgspress lades ner 1997 och hela tryckeriverksamheten flyttade till Jönköping. Under åren har tidningen flyttat från Skaraborgsgatan - Kämpagatan - Klostergatan och nu finns lokalredaktionen på Marumsgatan.

E-tidningen som kommit för att stanna innebär färre prenumeranter av papperstidningen, en utveckling som gäller för alla tidningar. Bilden ovan är från 2011 när flytten gick till Kämpagatan. 

I februari 2020 tecknades ett avtal, Hall Media AB får nya ägare Amedia och Mitt media. Hur detta kommer att påverka lokaljournalistiken på sikt kan man bara spekulera i.