Boktryckarkonstens start

Typograf

I mitten av 1450-talet kom Gutenberg med revolutionerade teknik att bygga texter med blytyper, med denna teknik kunde tryckare snabbt och lätt tillverka en bok. Före Gutenbergs tryckpress gjordes i stort sett alla böcker för hand ofta av munkar som satt och kopierade böckerna ord för ord. Böcker var sällsynta och dyrbara, endast kyrkan och rika och mäktiga personer hade råd att köpa dem.

Med Gutenbergs tryckpress kunde böcker massproduceras. Redan år 1500 hade
ca 40 000 böcker tryckts i en sammanlagd upplaga av 10 miljoner. Följden blev att nya idéer och upptäckter spred sig snabbt och inspirerade människor. Detta innebar att fler nu kunde få tillgång till de skrivna ordet och bilda sig egna uppfattningar och kyrkan ifrågasattes.

Gutenbergs biblar som tillverkades mellan 1453-1455 är de mest berömda produktionen från tryckpressen. Utan boktryckarkonsten hade säkert läs- och skrivkunnigheten samt kunskapen om världen varit ett fåtal förunnat. Boktryckarkonsten kom helt enkelt att ändra vårt sätt att se på världen