Uppväxt och skolgång

Typograf

Bengt föddes i Lidköping år 1929, gick folkskolan och något år på gymnasiet. Hans far var lokförare. Att Bengt inte följde i sin fars fotspår berodde troligtvis på att Bengts morbror var typograf. När Bengt var liten grabb fick han följa med sin morbror till arbetet på Lidköpings Tidning, där han arbetade som typograf. När morbrorn stod och plockade med blytyperna, la dem i rader och satte dem i sättningsmaskinen, tyckte Bengt det var fascinerande. Dessa besök kom troligtvis att prägla Bengts val av yrke när han senare tog steget ut i yrkeslivet.

År 1944 som 15-åring började Bengt sin yrkesbana som typograflärling. Hans första arbete var vid Affärstryckeriet Lidköping (civiltryckeri kallades tryckerier där det gjordes broschyrer, böcker, affischer m.m). Företaget kom senare att byta namn till Strokirks. Det fanns en åldersgräns på 15 år för att få arbeta inom tryckeri, yrket var inte helt ofarligt. Det var arbetet i tryckpressarna som gjorde att man inte fick börja för tidigt.