← Tillbaka

Migration: Push- and pull-effekter

Människor med förnödenheter på flykt till ett annat land. Inom migrationsforskningen tala man om push- och pull-effekter. Det vill säga om hemorten tvingar iväg utflyttare (t ex flyktingar från krig) eller om inflyttningsorten drar till sig inflyttare (t ex under en guldrush).

Under den svenska industrialiseringen och landsbygdens strukturomvandling fanns både push- och pull-effekter. Människor som flyttade till städerna beskriver de svåra förhållandena som rådde på landsbygden. Så här berättar en kvinna född 1858 och som flyttade till Uddevalla;

”När jag fick höra att det fanns arbete på fabriken, så tog jag min mor och broder med och flyttade till Uddevalla. På landet var det nästan omöjligt att få något arbete, och fanns det något så var det så dåligt betalt, så det var omöjligt att reda sig på det. Det gick litet bättre med fabriksarbete. ... Vi fick litet pengar att röra oss med.”.

Samtidigt betonar andra inflyttare stadens dragningskraft. En snickare från Ale, född 1879, berättar hur Göteborg lockade bygdens ungdomar, med möjligheter till pengar, kläder och gott om arbete:

”Man såg de andra äldre pojkarna komma hem ibland med fina kläder och pengar.”