← Tillbaka

Gamla Lödöse

I över hundra år har staden Gamla Lödöse undersökts av arkeologer. De har funnit runt en halv miljon fynd. Utgrävningsfynd som berättar för oss om vardag och drömmar i den medeltida staden Lödöse.

Den första större undersökningen gjordes åren 1915-20, då Carl af Ugglas fick uppgiften att dokumentera Göteborgs äldsta föregångare inför stadens 300-års jubileum. Resultaten av hans arbete med både arkeologi och arkivforskning publicerades 1931 och har blivit en ’bibel’ för Lödöseforskaren.

Namnet Lödöse betyder Ljudaåns mynningar. Det var på ön mellan dessa åarmar som de första husen byggdes. Man kan undra varför en stor handelsstad växte fram just här så tidigt på medeltiden. Flera omständigheter bidrog till att läget var bra.

Göta Älv markerade gränsen mot Norge och inte förrän i mitten av 1200-talet fick Sverige en landremsa mot Västerhavet. Vattenvägarna var mycket viktiga och Göta Älv var segelbar upp till vattenfallen någon mil norr om staden.

Just i Lödöse mynnade Ljudaån ut i älven, och via åns dalgång gick ridvägar in mot det bördiga Västergötland. Där fanns ett överskott av boskaps-produkter som fraktades till Lödöse för att säljas vidare ut i Europa.

Lödöse blev det medeltida Sveriges enda hamn mot väster och därmed en betydande köpstad.

Idag finns inga synliga lämningar kvar av den viktiga staden. Men i jorden finns spår efter de människor som levat här på medeltiden.