År 1995/96 installerar SMHI det nya automatiska meteorologiska synoptiska observationssystement OBS 2000. Detta kom att innebära att ca 100 bemannade stationer lades ner. Orsaken var främst den kärva svenska ekonomin. 2013 fanns 600-700 manuella stationer. 

Att arbeta som väderobservatör har alltid krävt noggrannhet och intresse för väder. Som observatör behöver man kunna disponera ett utrymme utomhus för uppställning av SMHIs mätutrustning. 

Platsen där mätutrustning ska stå måste uppfylla vissa meteorlogiska krav, den får bl.a. inte påverkas av hus eller träd som står för nära. 

SMHI står för utrustning och svarar för instruktioner och utbildning av observatörerna. 

Varje dag kl 07 (sommartid kl 08) ska snödjupsmätning och nederbördsmätning göras, därefter görs en digital rapportering till SMHI. 

Nederbördsmätaren består av en stolpe och på toppen av denna monteras ett vindskydd. I detta vindskydd placeras en nederbördskanna.

Alla uppgifter ska också journalföras i en egen dagbok.